close

หน้าแรก

menu
search

“พิธา” อภิปรายปัญหาขยะ อปท.

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุมพิจารณาญัตติเรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของนางสาวมัลลิกา จิระพันธ์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ลพบุรี และนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ พร้อมญัตติทำนองเดียวกันอีก 4 ฉบับ ให้พิจารณาในคราวเดียวกัน

          ในเวลา 11.50 น. ก่อนเริ่มการอภิปรายญัตติการบริหารจัดการขยะชุมชนของ อปท. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า “ผมกลับมาแล้ว อาจจะเป็นเวลานานถึง 6 เดือนที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอภิปรายปัญหาของพี่น้องประชาชนในสภาฯ แห่งนี้”

          พิธา ได้ยกประสบการณ์การลงพื้นที่ 2 แห่ง ระหว่างถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ ประกอบการอธิบาย ได้แก่ บ่อขยะตำบลแพรกษาใหม่จังหวัดสมุทรปราการ และบ่อขยะเทศบาลนครจังหวัดภูเก็ต ที่มีความแตกต่างกัน สำหรับสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรม ส่วนภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว

          พร้อมเปิดภาพบ่อขยะตำบลแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ ที่มีความสูงเทียบเท่ากับตึก 5 – 10 ชั้น ปริมาณขยะ 2,830 ตัน/วัน โดยสามารถจัดการขยะได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ 300 ตัน/วัน และมีขยะที่ถูกจัดการไม่ถูกต้อง 2,530 ตัน/วัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชาวสมุทรปราการ ตรวจพบสารพิษสูงเกินมาตรฐานในน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค ถัดจากบ่อขยะเป็นโรงเรียนเด็กเล็ก เสี่ยงอัคคีภัยที่เกิดจากการไม่มีระบบรวมแก๊สที่เกิดขึ้นจากการฝังกลบ เมื่อดู GDP จ.สมุทรปราการ อยู่ที่ 660,865 ล้านบาท เทียบกับงบประมาณ อปท. ในเขตสมุทรปราการ 1,654 ล้านบาท คิดเป็น 0.25% ของ GDP ของสมุทรปราการ

          ขณะที่บ่อขยะเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลอยู่ในระดับ Emergency และอาจกลายเป็นสรวงสวรรค์ที่เต็มไปด้วยขยะ โดยในภูเก็ตมีปริมาณขยะสูงสุด 871 ตัน/วัน มีความสามารถในการเผา 700 ตัน/วัน ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน GDP ภูเก็ตอยู่ที่ 202,555 ล้านบาท เทียบงบประมาณ อปท. ในภูเก็ต 10 แห่ง 633 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.31%

          “นี่คือภาพจุลภาคที่เห็นในท้องถิ่นที่ทำให้ผมกลับมาแล้วรู้สึกสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ ว่าถ้าเป็นในระดับชาติ ถ้ามีการตั้ง กมธ.วิสามัญ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกิดขึ้น ควรที่จะจับประเด็นในระดับประเทศอย่างไร การจัดการขยะจะมองเป็นจุด ๆ ไม่ได้ ต้องมองเป็นโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางของการบริหารจัดการขยะ ถ้าต้นทางไม่สามารถลดขยะได้ให้เลิกคิด กลางทาง ปลายทาง เพราะเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ” พิธา กล่าว

          หลังโควิดเป็นต้นมา เมื่อเศรษฐกิจต้องการกระตุ้น นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทำให้ขยะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูลพบว่ามีในไทยมีปริมาณขยะที่ได้รับจัดการเพียง 88% ซึ่งไม่รู้ว่าได้รับการจัดการแบบมาตรฐานหรือไม่ ขณะที่จำนวนหลุมขยะในประเทศไทยมี 1,941 หลุม ได้มาตรฐานเพียงแค่ 72 หลุม ส่วนเตาเผามีจำนวน 105 เตา ถูกต้องมาตรฐานเพียงแค่ 11 เตา

          ทั้งนี้ พิธา ได้เสนอการวางกรอบการทำงานของ กมธ.วิสามัญฯ 5 ข้อ ครอบคลุมการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต้นทาง

1. ลดขยะต้นทางโดยการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ

2. ออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากร ทำให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบกับขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการใช้ซ้ำ

กลางทาง

3. โอนอำนาจให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการขยะ

ปลายทาง

4. เพิ่มงบประมาณสำหรับการดำเนินการบริหารจัดการขยะ หากใช้งบประมาณ 20 ล้านบาทต่อบ่อ  งบประมาณการจัดการขยะกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในปีนี้รวมกันแค่ 1,800 กว่าล้านบาท ต้องเพิ่มอีกอย่างน้อย 20 เท่า ถึงจะแก้ปัญหาบ่อขยะในประเทศไทยได้

5. ออกมาตรการด้านกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนและสำหรับผู้รับบำบัดกำจัดขยะ เพื่อลดจำนวนขยะ ป้องกันปัญหาก่อนจะเกิด

          “ถ้าเราวางแผนได้แบบนี้ จะสามารถลดจำนวนขยะ ป้องกันก่อนเกิดปัญหา บริหารจัดการตอนที่ปัญหาเกิดแล้ว และสามารถบริหารจัดการผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ได้ประสิทธิภาพในประเทศไทย” พิธากล่าวในตอนท้าย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]