close

หน้าแรก

menu
search

พร้อมหรือไม่? หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดรับเด็กช่วงอายุ 0-3 ปี

schedule
share

แชร์

  สถ. ร่อนแบบสอบถาม หลัง กยส. มีมติเห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขยายช่วงอายุรับเด็กเล็กตั้งแต่ 0-3 และขยายเวลาเปิด-ปิดศูนย์

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัด เรื่อง การสำรวจความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี และการขยายเวลาเปิด – ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงนามโดยนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและขอให้กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กให้รับเด็กอายุตั้งแต่ 0-3 ปี รวมทั้งขยายเวลาเปิด-ปิด ศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทำงาน แต่ยังไม่ระบุระยะเวลาที่จะขยายออกไป

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จึงได้ส่งแบบสำรวจความพร้อมไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการเสนอคณะรัฐมาตรีให้ความเห็นชอบในมาตรการดังกล่าวต่อไป

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]