close

หน้าแรก

menu
search

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ปมอำนาจหน้าที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดพัทลุง

schedule
share

แชร์

       นายบูรณ์ ฐาปนตุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทกรณีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยเฉพาะการดูแลบริหารจัดการพื้นที่สาธารณของชุมชน ในพื้นที่ตำบลทะเลน้อย และตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง บางครั้งขั้นตอนการขออนุญาตไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ล่าช้า รวมถึงปัญหาการถือครองสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชนที่ทับซ้อนกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ส่งผลกระทบต่อการเข้าพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ

      นายบูรณ์ ฐาปนตุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า สาเหตุความขัดแย้งเบื้องต้นมาจากการตีความกฎหมายต่างกัน ซึ่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องศึกษาและพิจารณาใช้อย่างระมัดระวัง ป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในข้อกฎหมาย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันหน้าปรึกษาบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประชาชน

      ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้นั้น ต้องเป็นบริเวณที่ใช้ในราชการ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มิอาจบังคับใช้ตีความ ขยายความ รวมไปถึงที่ดินของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิโดยชอบ แม้จะอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ย่อมไม่ได้รับผลกระทบ หรือยังคงมีสิทธิที่จะยื่นคำขอออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งต้องไปพิสูจน์สิทธิตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

      อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินในบางส่วน ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า เป็นการเพิกถอนสิทธิที่ดำเนินการออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช้เหตุที่ ที่ดินนั้นอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ส่วนการที่หน่วยงานระดับกรม หรือกระทรวงฯ พิจารณาคำขอล่าช้า ซึ่งส่วนนี้ขอให้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและการทำงาน เช่น สามารถลดขั้นตอนในส่วนไหนได้บ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]