close

หน้าแรก

menu
search

ผลการประชุมคณะกรรมการกลางฯ ครั้งที่ 10/2563

schedule
share

แชร์

  นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ในประเด็นสำคัญดังนี้

  1. การพิจารณาคุณสมบัติผู้สอบผ่านการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยคณะกรรมการกลาง ทั้งในส่วนของ ก.อบต. และ ก.ท. มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้พนักงานเทศบาลที่สอบได้ในตำแหน่งสายงานบริหาร ที่มีการติดปัญหาในตอนเรียกรายงานตัว เนื่องจากมีข้อสงสัยว่า คุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วน ให้เป็นผู้สอบผ่านทั้งหมด และมีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครสอบ ด้านการแต่งตั้ง ให้แต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ได้รับเรียกใช้บัญชี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบตามหนังสือซักซ้อมปี 2558 (ว.58) สำหรับผู้ที่ได้รับเรียกให้บรรจุแต่งตั้ง แต่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งยังไม่ครบตาม ว.58 ให้ ก.จังหวัดส่งตัวไปรักษาการในตำแหน่งนั้นๆ ก่อน เมื่อระยะเวลาครบแล้วก็ให้แต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ครบ กรณีผู้ที่ถูกเรียกตัวไปก่อนหน้านี้ แต่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงไม่ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ลง ให้ทางฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการเรียกกลับมารายงานตัวใหม่เพื่อเลือกลงตามตำแหน่งที่ว่าง

  2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขคำนิยามคำว่า งบเพื่อการลงทุน ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย เพื่อประโยชน์ในการคำนวณร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน

  3. แจ้งความคืบหน้า ในการสอบคัดเลือกสายงานบริหาร ผู้ดำเนินการสอบได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในการสอบแข่งขันได้ ผู้ดำเนินการสอบได้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้ในเดือนมกราคม 2564

  4. ปัญหากรณี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ้นจากตำแหน่งพร้อมกัน ทำให้พ้นจากตำแหน่ง ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด ไปด้วยนั้น จะทำให้ ก.ต่างๆ ประชุมได้หรือไม่ ฝ่ายเลขาฯได้หารือกับคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย กรณี และมีข้อสรุปว่า สามารถประชุมได้ เพราะองค์ประกอบครบทั้ง 3 ฝ่าย เนื่องจากยังมีปลัดฯ ทำหน้าที่ฝ่ายอปท.อยู่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]