close

หน้าแรก

menu
search

ผลการคัดเลือกปลัดผู้แทน ก.ท. และ ก.อบต.

schedule
share

แชร์

 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดประชุมปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) หลังจากที่กรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลใน ก.ท. และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

  สำหรับขั้นตอนในการคัดเลือกผู้แทน ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดให้คัดเลือกปลัดเทศบาล และปลัด อบต.ในระดับจังหวัด ผู้แทนจังหวัดละ 3 คน โดยมีผู้แทนประเภทละ 228 คน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ และให้ผู้แทนระดับจังหวัดคัดเลือกกันเองในการประชุมใหญ่ปลัดเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น เพื่อคัดเลือกให้ได้ผู้แทน ก.ท. และ ก.อบต. ระดับประเทศประเภทละ 3 คน มาทำหน้าที่ในการออกหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

  ผลการคัดเลือกปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลใน ก.ท.ประกอบด้วย 1. นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัด ทต.บางงา จ.ลพบุรี ได้ 145 คะแนน 2. นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัด ทต.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้ 141 คะแนน 3. นายสุนทร สุวรรณพร ปลัด ทต.ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี ได้ 107คะแนน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลใน ก.อบต. ประกอบด้วย 1. นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัด อบต.หนองปลาหมอ จ.สระบุรี ได้ 179 คะแนน 2. นายพัสกร ใยน้อย ปลัด อบต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ ได้ 142 แนน 3. นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ จ.สกลนคร ได้ 141 คะแนน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]