close

หน้าแรก

menu
search

ป.ป.ช.ออกโรง! ลงพื้นที่เฝ้าระวังอปท.ใช้จ่ายงบโควิด-19

schedule
share

แชร์

  ป.ป.ช.เตือนเตรียมลงพื้นที่เฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนกรณีโควิด-19 ของอปท.ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมขอมหาดไทยแจ้งอปท.เปิดเผยราคาจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบ

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระบุว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุข เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้อปท. สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินการในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคโควิด-19 ประกอบกับให้อปท. สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายได้ด้วย

  นอกจากนี้ การใช้จ่ายงบประมาณของอปท. ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคโควิด-19 ยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับตามหนังสือเวียน ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะนี้ อาจนำไปสู่ช่องทางให้เกิดการทุจริตได้

  พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงของการเกิดการทุจริตหรือโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริตดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในเบื้องต้นจึงขอความร่วมมือปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านไปยังอปท. ให้มีการเปิดเผยราคาพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้

  พร้อมทั้ง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกลุ่มปฏิบัติการพื้นที่ ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาคหรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ที่อาจจะมีการขอเข้าไปสังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ในแต่ละอปท.ด้วย

  ในขณะเดียวกัน การทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. จะมีการลงพื้นที่เพื่อขอสังเกตการณ์การใช้จ่ายงบประมาณของอปท.  โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกลุ่มปฏิบัติการพื้นที่ หลังจากนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในกลุ่มปฏิบัติการพื้นที่ จะรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและปัญหาที่ตรวจพบเพื่อรายงาน มายังสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง โดยมีสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ และประมวลผล หากการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำไปสู่การทุจริตหรือส่อว่าอาจมีการทุจริต สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ก็จะนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ส่งไปยังอปท.ต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]