close

หน้าแรก

menu
search

ปิดศูนย์เด็กเล็กฯ อปท. ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 เม.ย. นี้

schedule
share

แชร์

          อธิบดี สถ.สั่ง อปท.ทั่วประเทศ ปิดศูนย์เด็กเล็กในสังกัด เริ่ม 19 เม.ย. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

          วันที่ 16 เมษายน 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด แจ้งท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

          โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ อปท. ดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วง การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการระบาดระลอกใหม่ และแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 23 ลงวันที่ 6 ม.ค. 64 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 37 ลงวันที่ 7 ม.ค. 64

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 64 เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 โดยปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้มีมติ ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจการใดๆ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ อุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 ม.ค. 64

 

ปิดศูนย์เด็กเล็กฯ อปท. ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 19 เม.ย. นี้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule
24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วั…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]