close

หน้าแรก

menu
search

ปลด “ทรงชัย” พ้นนายกอบต.ราชาเทวะ ปมทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง

schedule
share

แชร์

          ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ลงนามสั่งปลด “ทรงชัย นกขมิ้น” นายกอบต.ราชาเทวะ หลัง ป.ป.ช.ยกคำร้องอุทธรณ์ คดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง 33.9 ล้านบาท เมื่อปี 55

 

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ  ได้กล่าวยืนยันกรณี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงนามในคำสั่งปลดนายทรงชัย นกขมิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ออกจากตำแหน่งแล้ว

 

          หลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดในคดีทุจริตประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัย แบบกระเช้าบันได จำนวน 1 คัน มูลค่ากว่า 33.9 ล้านบาท เมื่อปี 2555 ต่อมานายทรงชัยได้มีการทำหนังสืออุทธรณ์ผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. แต่ถูก ป.ป.ช.ยกคำร้องอุทธรณ์ดังกล่าว เนื่องจากเหตุผลการอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น พร้อมส่งสำนวนการไต่สวนไปยังนายอำเภอบางพลี และผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อลงโทษทางวินัย

 

          โดยการสั่งปลดดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไป และระหว่างรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ให้ปลัด อบต.ราชาเทวะ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต.ราชาเทวะไปก่อน

 

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงกรณี ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นายทรงชัย นกขมิ้น ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กับพวกรวม 14 ราย กรณีจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัย จำนวน 1 คัน ในราคา 33,920,000 บาท ของ อ.บ.ต. ราชาเทวะ เมื่อปี พ.ศ. 2555 ว่า จากการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ปี พ.ศ. 2555 อบต.ราชาเทวะ โดยนายทรงชัย นายก อบต.ได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าหอน้ำพร้อมบันไดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 33,950,000 บาท โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ ประกอบด้วย นายสุนทร อ่อนแก้ว นิติกร รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ราชาเทวะ นายณธัชพงษ์ ศรีแก้ว นักพัฒนาชุมชน 5 อบต.ราชาเทวะ นายเดชา เพ็ชรไทย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 อบต.ราชาเทวะ และนายวันชัย สุวรรณวีรกุล ครูชำนาญการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

 

          โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ ได้พิจารณากำหนดรายละเอียดของเครื่องสูบน้ำให้เป็น “เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง และมีเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำจากบริษัทผู้ผลิตที่มีอำนาจเต็ม ใช้เอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา ซึ่งในขณะนั้นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว จำนวน 6 ราย และมีเพียง 2 รายเท่านั้น ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ คือ บริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด และบริษัท พนัสรุ่งเจริญ จำกัด และมีสิทธิเข้าเสนอราคาได้

          “ซึ่งบริษัท พนัสรุ่งเจริญ จำกัด เป็นบริษัทของพี่ชาย นายคำนวณ เลาไพบูลย์กิจเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด ดังนั้น การกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ ดังกล่าว จึงเป็นการมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และมีลักษณะกีดกันผู้ผลิตรายอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ แต่ไม่ได้จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ไว้กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”

 

          สำหรับในการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยฯ นั้น ปรากฏว่า มีผู้มาซื้อซองเอกสารประมูลฯ จำนวน 8 ราย แต่มีผู้มายื่นซองเอกสารการประมูลฯ จำนวน 5 ราย โดยมีผู้ผ่าน การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด บริษัท วี พี ไฟร์ อิควิปเมนท์ จำกัด และบริษัท เจริญสุขถาวร จำกัด ซึ่งผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย ได้เสนออุปกรณ์ปรับแรงดันสูงอัตราการไหลสูง (Regulator) เป็นรุ่นเดียวกันคือ Pressure regulator U 47 ผลิตจากประเทศเยอรมนี แต่ปรากฏว่าบริษัท วี พี ไฟร์ อิควิปเมนท์ จำกัด และบริษัท เจริญสุขถาวร จำกัด ได้ใช้หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ปรับแรงดันสูงอัตราการไหลสูง ซึ่งเป็นเอกสารปลอมมาแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ ในวันยื่นซอง รวมทั้ง ผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย มิได้มีการทดลองและสาธิตอุปกรณ์ดังกล่าวในวันยื่นซอง ซึ่งไม่เป็นไปตามเอกสารประมูลซื้อฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

 

          แต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย นางอรุณี มหัทธนะสิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางหทัยพัชร ช่วงชู หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ และนายณธัชพงษ์ ศรีแก้ว ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของบริษัท วี พี ไฟร์ อิควิปเมนท์ จำกัด และบริษัท เจริญสุขถาวร จำกัด กลับพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งที่ผู้ยื่นเอกสารการประมูลทั้ง 3 รายดังกล่าวขาดคุณสมบัติ และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท บีส ไดแมนชั่น จำกัด ผู้ให้บริการตลาดกลางได้จัดการประมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าพร้อมบันได ผลปรากฏว่าบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดในราคา 39,920,000 บาท และคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ ได้รายงานผลการประมูลฯ และเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะทำสัญญากับบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด

          “ยังปรากฏหลักฐานว่าทั้งสามบริษัทที่เสนอราคา มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท เจริญสุขถาวร จำกัด มีที่ตั้งอยู่ภายในรั้วเดียวกับบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด และตั้งขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด สำหรับบริษัท วี พี ไฟร์ อิควิปเมนท์ จำกัด นั้น ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด ให้ยื่นซองเอกสารการประมูล โดยมี นางฐิดาพรรณ์ พัฒน์วีรภรกุล อดีตภรรยาของนายคำนวณ เลาไพบูลย์กิจเจริญ เจ้าของบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง) ให้แก่บริษัท เจริญสุขถาวร จำกัด และบริษัท วี พี ไฟร์ อิควิปเมนท์ จำกัด เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นเอกสารประมูลจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงฯ ในโครงการดังกล่าว”

          ดังนั้น ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนายทรงชัย มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1 ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 และมีมูลความผิดฐานจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจและหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90/1

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]