close

หน้าแรก

menu
search

ประกาศ กกต.รับรอง นายกเทศมนตรี-ส.ท. ครบ 76 จว. เว้น 82 หน่วยเลือกตั้งซ่อม

schedule
share

แชร์

          กกต.เผยแพร่ประกาศ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีกลุ่มสุดท้ายจำนวน 16 จังหวัด รวมออกประกาศรับรองครบ 76 จังหวัด เหลือ 83 หน่วย ใน 39 จังหวัดที่ต้องลงคะแนนเลือกตั้งใหม่

 

          คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ครบแล้วทั้ง 76 จังหวัด และได้เผยแพร่ ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นเอกสารการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดย กกต.กลางแล้ว 60 จังหวัด 

 

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 64 กกต. ได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพิ่มเติมอีก 16 จังหวัดได้แก่ ระนอง ชุมพร ร้อยเอ็ด พิษณุโลก สุโขทัย ลำปาง นครราชสีมา กาญจนบุรี บึงกาฬ เชียงราย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา และอุตรดิตถ์ (กดลิ้งในแต่ละจังหวัดเพื่อดูประกาศ)

 

          อย่างไรก็ตาม กกต.ได้สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน 83 หน่วยเลือกตั้ง ใน 39 จังหวัด 

          1. สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่     

          2. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 37 จังหวัด  76 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกระบี่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดปทุมธานี

 

ประกาศ กกต.รับรอง นายกเทศมนตรี-ส.ท. ครบ 76 จว. เว้น 82 หน่วยเลือกตั้งซ่อม

 

          3. สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

          ทั้งนี้ กกต.ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ และออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

กระบี่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่

กาญจนบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

กาฬสินธุ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

กำแพงเพชร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ขอนแก่น

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

จันทบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ชัยนาท

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท

ชัยภูมิ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ชุมพร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร

เชียงราย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เชียงใหม่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ตรัง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

ตราด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตราด

ตาก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

นครนายก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

นครปฐม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นครพนม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

นครราชสีมา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

นครศรีธรรมราช

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครสวรรค์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

นนทบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นราธิวาส

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

น่าน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน

บุรีรัมย์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

บึงกาฬ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ปทุมธานี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ปัตตานี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี

พระนครศรีอยุธยา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พะเยา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา

พังงา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา

พัทลุง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง

พิจิตร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร

พิษณุโลก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

เพชรบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบูรณ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

แพร่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

ภูเก็ต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

มหาสารคาม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

มุกดาหาร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

แม่ฮ่องสอน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยโสธร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

ยะลา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา

ร้อยเอ็ด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ระนอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง

ระยอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

ราชบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ลพบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เลย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

ลำปาง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง

ลำพูน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ศรีสะเกษ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

สกลนคร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

สงขลา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

สตูล

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

สมุทรปราการ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

สระแก้ว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

สระบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

สิงห์บุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

สุโขทัย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

สุพรรณบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สุราษฎร์ธานี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุรินทร์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

หนองคาย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย

หนองบัวลำภู

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่างทอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

อำนาจเจริญ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

อุดรธานี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

อุตรดิตถ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

อุทัยธานี 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

อุบลราชธานี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]