close

หน้าแรก

menu
search

ประกาศรางวัล ‘การบริหารจัดการที่ดี’ รับเงิน 147 ล้านบาท

schedule
share

แชร์

          คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินรางวัลรวม 147 ล้านบาท

 

          สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ซึ่งเป็นรางวัลรวม อปท.ทุกประเภท (อบจ. , เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และอบต.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อบต.รางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินรางวัล 4 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับเงินรางวัล 3 ล้านบาท และรางวัลที่ 3 ได้แก่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับเงินรางวัล 2 ล้านบาท

 

          รางวัลประเภทโดดเด่น  สำหรับ อปท.ขนาดใหญ่  (อบจ., เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อบจ.เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 3.5 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 2.5  ล้านบาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ อบจ.สตูล ได้รับเงินรางวัล 1.8 ล้านบาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1 ล้านบาท ได้แก่ อบจ.สงขลา และ อบจ.เชียงราย

 

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

 

          รางวัลประเภทโดดเด่น สำหรับเทศบาลตำบล (ทต.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้รับเงินรางวัล 3.5 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ได้รับเงินรางวัล 2.5 ล้านบาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้รับเงินรางวัล 1.8 ล้านบาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1 ล้านบาท ได้แก่ ทต.แม่สะเรียง และทต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

          รางวัลประเภทโดดเด่น สำหรับเทศบาลตำบล (อบต.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อบต.นาสามพัน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้รับเงินรางวัล 3.5 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ อบต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับเงินรางวัล 2.5 ล้านบาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ อบต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ได้รับเงินรางวัล 1.8 ล้านบาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1 ล้านบาท ได้แก่ อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และอบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

 

          นอกจากนี้ยังมี อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไปที่ได้รับรางวัลจำนวน 39 รางวัล รางวัลอทป.ที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้ายอีก 72 รางวัล และรางวัล อปท.ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินในรอบการประเมินอีก 147 รางวัล

 

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

ประกาศรางวัล การบริหารจัดการที่ดี รับเงิน 147 ล้านบาท

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]