close

หน้าแรก

menu
search

ประกาศผล แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ปี 62 อปท. – สถานศึกษา ไร้รางวัลดีเด่น

schedule
share

แชร์

 วันที่ 12 กันยายน 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงนามโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ตามนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนการศึกษาเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนา การศึกษาตามภารกิจของหน่วยงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเป็นเครื่องมือในการจัด การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการศึกษาซึ่งแสดงทิศทางการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีทิศทางสอดคล้อง กับแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  ผลการคัดเลือกใน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ) ปรากฏว่าในประเภทรางวัลดีเด่น เงินรางวัลๆ 50,000 บาท และประเภทรางวัลดี เงินรางวัลๆ 40,000 บาท ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับรางวัล ประเภทรางวัลพอใช้ เงินรางวัลๆ 30,000 บาท มีจำนวน 10 แห่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ , องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ , องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง , องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร , เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง , เทศบาลเมืองลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน , องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี , องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

  และประเภทรางวัลชมเชย 7 เงินรางวัลๆ 20,000 บาท แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา , เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช , องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา , เทศบาลตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง , เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก , องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

  ด้านผลการคัดเลือก ระดับสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประเภทรางวัลดีเด่น เงินรางวัลๆ 50,000 บาท ไม่มีสถานศึกษาใดได้รับรางวัล  ประเภทรางวัลดี เงินรางวัลๆ ละ 40,000 บาท จำนวน 20 แห่ง ประเภทรางวัลพอใช้ เงินรางวัลๆ ละ 30,000 บาท จำนวน 35 แห่ง  ประเภทรางวัลชมเชย เงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท จำนวน 43 แห่ง

  นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นปัญหาที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาศึกษาหลายแห่งไม่ได้รับการคัดเลือกด้วย อาทิ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและการดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดรายละเอียดในเอกสารต่างๆ เป็นต้น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]