close

หน้าแรก

menu
search

ประกาศผล! ผู้บริหาร อปท.ดีเด่นด้านการศึกษา ผอ.สำนัก/กองการศึกษาดีเด่นปี 62

schedule
share

แชร์

  วันที่ 30 มีนาคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ระบุว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นจัดให้มีการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาดีเด่น เพื่อเข้ารับโล่รางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณ

  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา จำนวน 20 คน ประกอบด้วย

1. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

2. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

3. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

4. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร

5. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

6. นางบังอร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

7. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล จ.สตูล

8. นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก จ.ตาก

9. นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย นายก อบต.ท่าซัก  อบต.ท่าซัก จ.นครศรีธรรมราช

10. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง จ.ระยอง

11. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

12. นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง จ.พัทลุง

13. จ่าสิบตรีจิระวิทย์ พวงจิตร นายกเทศมนตรีตำบลท้ายเหมือง เทศบาลตำบลท้ายเหมือง จ.พังงา

14. นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เทศบาลเมืองคลองแห จ.สงขลา

15. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี

16. นายวินัย ศรีปิยะรัต นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก เทศบาลตำบลท่าตะโก จ.นครสวรรค์

17. นายอมร แคล้วภัย นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์ เทศบาลตำบาลทอนหงส์ จ.นครศรีธรรมราช

18. นายณัฏฐพล เจริญพล นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด เทศบาลตำบลโคกสะอาด จ.ชัยภูมิ

19. นางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

20. นายพิญโย ขวัญเซ่ง นายกเทศมนตรีตำบลจองถนน เทศบาลตำบลจองถนน จ.พัทลุง

  ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวพวงทิพย์ สุวัฒนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร

2. นางสาวรัสรินร์ สุรพรรณทิพย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี

3. นางสาวชุติมา เดชดี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองสตูล จ.สตูล

4. นางวนิดา ศรีสง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา

5. นางเบญญาภา มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

6. นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

7. นางสาวจรรยา บารมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หนองบัว จ.สุโขทัย

 

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]