close

หน้าแรก

menu
search

ประกาศกกต. แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเพิ่มใน 9 จังหวัด

schedule
share

แชร์

  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มเติม ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มเติมดังนี้

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 79 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 25 แห่ง     

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 84 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย จำนวน 73 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 18 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลพบุรี จำนวน 23 แห่ง 

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร จำนวน 66 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 27 แห่ง 

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 73 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม [เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย]

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง [เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร]

  ประกาศ ให้ยกเลิกการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ใหม่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]