close

หน้าแรก

menu
search

นิติกรท้องถิ่น ท้วงให้อำนาจผู้ว่าฯ ล้วงลูกจ่ายเงิน อปท.

schedule
share

แชร์

          จากกรณีที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

          นายบรรณ แก้วฉ่ำ นักวิชาการด้านกฎหมายการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นต่อหนังสือดังกล่าว ในเฟสบุ๊กส่วนตัว “บรรณ แก้วฉ่ำ” ระบุว่า เรื่องโควิด อปท.ไม่ได้ต้องการหนังสือ ที่เพิ่มบทบาทอำนาจผู้ว่า ในการล้วงลูกเข้าไปใช้จ่ายเงินของ อปท.แบบนี้

เหมือนจะดี เหมือนกับว่าจะให้ อปท. มีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ แต่ขอถามไปยังกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

  1. ตามหนังสือนี้กำหนดเป็นเงื่อนไขว่ากรณี อปท.“ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า”
    ถ้าผู้ว่า ไม่ได้ “มอบหมาย” แต่เป็นโครงการที่ อปท.เขาริเริ่มเอง ค่าจัดสถานที่, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมัน, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เบิกไม่ได้ใช่หรือไม่
  1. บรรดา โครงการหรือ กิจกรรมที่ผู้ว่า มอบหมายให้ อปท.ดำเนินการตามหนังสือนี้แล้ว ผู้ว่าจะทำหน้าที่ “กำกับดูแล” การปฏิบัติของ อปท.ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ได้อย่างไร ในเมื่อผู้ที่อยู่ในฐานะกำกับดูแล เข้าไปมีส่วนได้เสียเป็นผู้มอบหมายให้ทำเอง

    นิติกรท้องถิ่น ท้วงให้อำนาจผู้ว่าฯ ล้วงลูกจ่ายเงิน อปท.

  1. ฐานะเพียงแค่ “กำกับดูแล” สามารถไปมอบหมาย ให้ อปท.ทำนั่นทำนี่ จ่ายงบของท้องถิ่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้ ได้ด้วยหรือครับ หนังสือนี้ อาศัยฐานอำนาจตามกฎหมายใด ที่ระบุให้ผู้กำกับดูแล มอบหมาย อปท.ได้
  2. อปท.ไม่ใช่ “สำนักงบประมาณ” ของราชการส่วนภูมิภาค ในอันที่ มท.จะออกหนังสือ แจ้งให้นำเงินของ อปท.ไปจ่ายในภารกิจเรื่องนั้นเรื่องนี้ ที่เป็นโครงการของส่วนภูมิภาค
  3. อปท.ต้องการความชัดเจนในการจัดซื้อวัคซีนโควิด ทำไมจึงไม่ตอบ และหลักเกณฑ์ที่ต้องการทราบคือ รูปแบบการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานสาธารณสุขในการกระจายวัคซีนสู่ประชาชนในเขตท้องถิ่น

          เราไม่ได้ต้องการหนังสือ ที่เพิ่มบทบาทอำนาจผู้ว่า ในการล้วงลูกเข้าไปใช้จ่ายเงินของ อปท.แบบนี้

          คุณออกหนังสือแบบนี้ ให้ตีความตรงๆ ก็คือ ต่อไปนี้ งบประมาณของ อปท.ตามรายการ หนึ่งสองสาม (ที่จะให้เบิกได้) ให้เบิกจ่ายตามดุลยพินิจของผู้ว่า จ่ายตามที่ผู้ว่ามอบหมาย

 

          แล้วคุณเอานายก อปท.ไปไว้ไหน เห็นเป็นหัวหลักหัวตอแล้วหรือครับ อปท.ไม่ได้เป็น “สำนักงบประมาณ” ของผู้ว่า หรือของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคนะครับ

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]