close

หน้าแรก

menu
search

นายกฯ นครรังสิต ตัดพ้อ สท. ปัดตกหลายโครงการ

schedule
share

แชร์

          จากกรณีบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Trelup Toopgrajank ซึ่งเป็นบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวของ “ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง” นายกเทศมนตรีนครรังสิต โพสต์ข้อความอธิบายผลการประชุมสภาเทศบาลเมื่อ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ความว่า

          เรียน พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนครรังสิตทุกท่าน นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกท่าน ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างเต็มที่ ในการบริหารงานเทศบาลนครรังสิต (ทน.รังสิต) เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาว ทน.รังสิต เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวนโยบาย “เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”

          โดยได้ยึดหลักการหนึ่งเป็นแนวทางในการบริหาร ทน.รังสิต เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายคือ การประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย สลายความขัดแย้ง โดยยึดหลักเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง จนกระทั่ง เมื่อมีการประชุมสภา ทน.รังสิต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการเสนอญัตติโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน แต่ถูกท่านสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาไม่อนุมัติโครงการต่าง ๆ ได้แก่

– โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (จากศาลเจ้าคลองหนึ่งถึงคลองสว่าน) งบประมาณโครงการ 15,000,000 บาท

– โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในเขต ทน.รังสิต งบประมาณโครงการ 30,000,000 บาท

– โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะภายในเขต ทน.รังสิต งบประมาณโครงการ 60,000,000 บาท

– โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะงานภูมิทัศน์ซอยรังสิต – นครนายก30 งบประมาณโครงการ 25,000,000 บาท

– โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณโครงการ 10,000,000 บาท

และ โครงการจอแสดงผล LED งบประมาณโครงการ 3,000,000 บาท

          จากการประชุมสภาเทศบาลในวันดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านมีการลงมติไม่อนุมัติในทันที โดยไม่ได้มีเปิดให้มีการอภิปรายในโครงการ หรือสอบถามถึงความเหมาะสมของโครงการแต่อย่างใด เพียงแต่ให้เหตุผลว่าไม่เหมาะสม (ประกอบกับมีข่าวว่าจะไม่ยกมือให้โครงการต่าง ๆ ผ่าน ตั้งแต่ก่อนการประชุมสภาเทศบาลแล้ว) ซึ่งการกระทำดังกล่าว ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่เห็นด้วย ย่อมส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนครรังสิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะโครงการต่าง ๆ เป็นโครงการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับการใส่ใจดูแลอยู่แล้ว

          ดร.ตรีลุพธ์ ได้ยกตัวอย่างโครงการประกอบการอธิบายเช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกร้องเรียนบ่อย มีความตั้งใจในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่มีทัศนียภาพที่งดงาม เป็นพื้นที่สีเขียว และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะซอยรังสิต – นครนายก30 มีความตั้งใจพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพื่อชุมชน ต่อยอดโครงการศูนย์การแพทย์นครรังสิตที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ตลอดจนโครงการปรับปรุงจอLED ที่ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเขตพื้นที่ ทน.รังสิต

          โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อ เป็นโครงการที่จะสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนครรังสิตเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่เกิดเรื่องร้องเรียนเป็นอย่างมาก จากปัญหาฝาท่อชำรุด โดยราคาต่อหนึ่งฝา จะต้องมีการคำนวณในส่วนของงานรื้อฝาบ่อเดิม ซึ่งเป็นโครงสร้างคอนกรีต ประกอบกับการเสริมขอบบ่อโดยใช้เหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีต และนำฝาบ่อเหล็กที่มีความคงทนถาวรมาติดตั้ง โดยในการคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีการดำเนินการตามระเบียบของกรมบัญชีกลางกำหนด โดยค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งบ่อพัก (โดยประมาณ) จะประกอบด้วย

– ค่าฝาบ่อพักน้ำแบบเหล็กหล่อ ราคา 20,550 บาท

– ค่างานโครงสร้าง เครื่องจักร ราคา 16,000 บาท

– ค่าภาษี ค่าดำเนินการ ราคา 13,450 บาท

          เมื่อคิดราคารวมแล้วเป็นประมาณ 50,000 บาท (โดยประมาณ) โดยราคาดังกล่าวเป็นการคิดตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง และในอดีตที่ผ่านมา ก่อนที่ทีมผู้บริหารชุดนี้จะเข้ามาบริหารงาน ทน.รังสิต ก็ได้มีการอนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพัก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ราคาฝาบ่อละ 44,390 บาท และสภาเทศบาลนครรังสิตก็ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลหลายครั้งด้วยกัน แต่กลับกัน ในการประชุมสภา ทน.รังสิต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านกลับมีมติไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่าไม่เหมาะสม ทั้ง ๆ ที่ราคาก็ไม่แตกต่างจากปี 2562 มากนัก ถ้าคิดเฉพาะตัวฝาบ่อ ผู้บริหารชุดนี้เสนอราคาถูกกว่าด้วยซ้ำ

          ​ฝาบ่อพักในพื้นที่ ทน.รังสิต มีทั้งหมดประมาณ 11,802 บ่อ (รวมทุกขนาด) ซึ่งเป็นฝาเหล็กหล่อ จำนวน 4,298 บ่อ ซึ่งก็ยังเหลือฝาท่อที่ยังต้องปรับปรุงอีกจำนวน 4,504 บ่อ ซึ่งถือว่ามากอยู่พอสมควร และมันมีความจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวนครรังสิต

          โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ เกิดขึ้นจากปัญหาข้อร้องเรียนไฟส่องสว่างชำรุด โดยปัจจุบันโคมไฟถนนในเขตพื้นที่ ทน.รังสิต มีจำนวนประมาณ 4,000 ดวง มีการใช้โคมแบบกิ่งยาวใช้คู่กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดLED ซึ่งปัจจุบันมีอายุการใช้งานนาน สภาพชำรุดทรุดโทรม สายไฟเก่า ขาดเป็นช่วง ๆ ทำเกิดเกิดปัญหาไฟดับบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา

          โดยโครงการที่นำเสนอต่อสภา ทน.รังสิต เป็นโครงการในการเปลี่ยนโคมไฟถนนแบบดวงโคม LED ซึ่งมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟ เพิ่มความส่องสว่าง มีความคงทนถาวร โดยตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการแล้ว เช่น บริเวณหน้าหมู่บ้านสีวลี , ซอยรังสิต – ปทุมธานี 8 และซอยรังสิต – ปทุมธานี 10 (บริเวณท้ายบึงใหญ่)

          จะเห็นได้ว่าโครงการที่ทาง ทน.รังสิต ดำเนินการเป็นโครงการต้นแบบ เกิดประโยชน์ สร้างความเปลี่ยนแปลงถึงความสว่างที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับนโยบายสำคัญที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความสำคัญ และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จากการประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยหากโครงการดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากสภา ทน.รังสิต จะสามารถเปลี่ยนโคมไฟได้ประมาณ 2,000 โคม นับเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของโคมไฟทั้งพื้นที่ ทน.รังสิต เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

          และโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถ โดยที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่เกิดเรื่องร้องเรียนเป็นอย่างมากเรื่องหนึ่ง คือกล้องวงจรปิดมีสภาพเสื่อมโทรมตามการใช้งาน ทำให้เกิดปัญหาภาพเสียหาย และภาพไม่คมชัด ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ จะเกิดปัญหาไม่สามารถขอใช้ภาพได้ เนื่องจากภาพมีความไม่คมชัด และเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนของกล้องวงจรปิดที่ใช้งานไม่ได้ ทางเทศบาลจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ ประกอบกับเสริมด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดถึงความปลอดภัย สอดคล้องกับการพัฒนาให้นครรังสิตไปสู่เมืองอัจฉริยะ

          โดยในช่วงท้ายของโพสต์ดังกล่าว ดร.ตรีลุพธ์ ได้อธิบายประเด็นการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมว่า ได้มีการเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน โดยคำนึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 โดยระเบียบปัจจุบัน ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ข้อ 97 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขใน (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” ซึ่งตามระเบียบการตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก และโครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะ ตั้งอยู่ใน “หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ โดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว สะท้อนถึงการดำเนินงานของสภา ทน.รังสิต ซึ่งมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลบางท่าสที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

          ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ดร.ตรีลุพธ์ ได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนชาว ทน.รังสิต ว่า จะตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ และจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะนำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน กลับมาสู่พี่น้องประชาชนให้จงได้ เพราะการบริหารงาน คือยึดเอาประโยชน์ของประเทศชาติ ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้ง และจะขอทำงานเพื่อประชาชนต่อไปเพื่อ “เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]