close

หน้าแรก

menu
search

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหวั่นขยะติดเชื้อล้น ท้องถิ่นเกินกำลังแก้

schedule
share

แชร์

          วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาขยะติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบุว่า สาเหตุขยะติดเชื้อล้นเมือง รัฐบาลส่วนกลางไม่ดูแล ท้องถิ่นรับไม่ไหว

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหวั่นขยะติดเชื้อล้น รัฐไม่คลายล็อกเอกชนช่วยเผา

 

          1. ขยะติดเชื้อจากสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2564 มีปริมาณ

เกือบ 300 ตันต่อวัน (300,000 กก./วัน) ภาครัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเผากำจัดในเตาเผาขยะติดเชื้อที่มีอยู่จำนวน 15 แห่งทั่วประเทศ (ท้องถิ่น 9 แห่งเอกชน 6 แห่ง) ได้ทัน ทำให้มีขยะตกค้างรอการเผาตั้งตากแดดตากฝนถึง 54 ตันต่อวัน (54,000 กก./วัน) รวมทั้งยังมีการลักลอบขนไปทิ้งยังที่ดินของเอกชนเป็นประจำ เช่น สมุทรปราการ ปทุมธานี บุรีรัมย์ ตราด ชลบุรี เป็นต้น หลายแห่งแอบเอาขยะติดเชื้อไปเผาในเตาเผาศพของวัดทำให้เมรุเผาศพแตก หลายแห่งแอบไปเผาในขยะชุมชน เช่น พื้นที่กทม.บางแห่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีขยะตกค้างรอการเผาอีกหลายแห่ง เช่น อบจ.นนทบุรี 500 ตัน , อบจ.ระยอง 200 ตัน , ทม.วารินชำราบ 90 ตัน, ทน.ยะลา 70 ตัน เป็นต้น

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหวั่นขยะติดเชื้อล้น รัฐไม่คลายล็อกเอกชนช่วยเผา

 

          2. กฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 กำหนดให้ขยะติดเชื้อต้องถูกเผาทำลายในเตาเผาขยะติดเชื้อเท่านั้นที่อุณภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศา และเผาควันไม่ต่ำกว่า 1,000 องศา , กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 กำหนดให้ขยะชุมชนต้องเผาในเตาเผาอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า850 องศา และห้ามนำขยะโรงงาน และขยะติดเชื้อมาเผา ส่วนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548กำหนดให้เตาเผาอุตสาหกรรมต้องเผาเฉพาะขยะจากโรงงานเท่านั้น ห้ามนำขยะอื่นมาเผา

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหวั่นขยะติดเชื้อล้น รัฐไม่คลายล็อกเอกชนช่วยเผา

 

          3. คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. , กรมอนามัย ,คพ, สผ. ,กรมโรงงาน ,สำนักงานกฤษฎีกา , สมาคมอบจ , สมาคมเทศบาล , นักวิชาการ , ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทุกหน่วยงานเห็นพ้องว่าในภาวะวิกฤติที่ขยะติดเชื้อล้นเมืองเช่นนี้ ประเทศไทยมีเตาเผาชุมชนและเตาเผาอุตสาหกรรมหลายแห่งที่มีเทคโนโลยีสามารถเผาขยะติดเชื้อได้ แต่ติดขัดข้อกฎหมายที่ห้ามนำขยะติดเชื้อมาเผา จึงเห็นควรนำเสนอ ศบค.ชุดเล็กพิจารณาเสนอศบค.ชุดใหญ่ ควรออกคำสั่งในช่วงภาวะฉุกเฉินให้สามารถนำขยะติดเชื้อส่วนเกินไปเผาในเตาเผาชุมชน และเตาเผาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 850 องศา สามารถควบคุมมลพิษทางอากาศได้มาตรฐาน ส่วนสุข ลักษณะการเก็บ ขน รวบรวม พัก และนำเข้าเตาเผา จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายขยะติดเชื้อทั้งหมด ส่วนระยะยาวให้แก้ไขกฎหมายให้ชัดเจนต่อไป

 

          4. ศบค.ชุดเล็กประชุมแล้วมีมติว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจฉุกเฉินออกคำสั่งและให้หน่วยงานไปแก้กฎหมายตามขั้นตอนต่อไป

 

          5. ดังนั้นสถานการณ์ขยะติดเชื้อก็คงล้นเมืองต่อไป การไม่เห็นความสำคัญในการกำจัดขยะติดเชื้อล้นเมืองเช่นนี้ย่อมทำ ให้ขยะติดเชื้อแพร่กระจายได้ง่าย นำมาสู่การระบาดของโควิดและการเจ็บป่วยของประชาชนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน อปท. เช่น อบต.เทศบาล อบจ.ก็ไม่มีทางออกในการจัดการขยะติดเชื้อได้หมดในแต่ละวัน และคงไม่กล้าทำผิดกฎหมายเช่นกัน ดังนั้นเราอาจเห็นขยะติดเชื้อในสภาพไม่ถูกหลักสุขาภิบาลต่อไปอีกนาน

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหวั่นขยะติดเชื้อล้น รัฐไม่คลายล็อกเอกชนช่วยเผา

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหวั่นขยะติดเชื้อล้น รัฐไม่คลายล็อกเอกชนช่วยเผา

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]