close

หน้าแรก

menu
search

นักกฎหมายท้องถิ่น แย้งคำสั่งผู้ว่าฯ ระยอง “ขัดรัฐธรรมนูญ”

schedule
share

แชร์

  กรณี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 “ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทในจังหวัดระยอง ประกันตัวผู้ต้องหาคดีการพนันทุกกรณี” หนังสือดังกล่าวส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง  โดยระบุเหตุผลว่า สาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง เกิดจากการติดต่อสัมผัสกันของผู้ที่ลักลอบเล่นการพนันประเภทต่างๆ ซึ่งยังคงมีการลักลอบเล่นพนันในพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การปราบปรามจับกุมผู้ลักลอบเล่นพนันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภท ให้ความช่วยเหลือและประกันตัวผู้ต้องหาคดีการพนันโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะเนินการทางวินัยขั้นสูงสุดนั้น

  นายบรรณ แก้วฉ่ำ นักวิชาการด้านกฎหมายการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงความเห็นต่อหนังสือคำสั่งดังกล่าว ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

  ”1. การกระทำโดยการออกหนังสือฉบับนี้เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้”

  ประกอบวรรคท้ายที่บัญญัติว่า “คำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

  ตามหนังสือนี้ แม้จะเป็นผู้ต้องหาในข้อหาเล่นการพนัน มีกฎหมายรัฐธรรมนูญชัดว่าอย่าไปทำกับเขาเหมือนเขาผิด… แต่แม้จะไม่มีข้อสันนิษฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าให้ถือว่าบริสุทธิ์ โดยความจริง ก็อาจจะบริสุทธิจริงๆก็ได้ …หนังสือนี้ เป็นการปฏิบัติกับเขาเสมือนว่าเป็นผู้กระทำความผิดแล้ว ตัดโอกาสที่เขาจะหาหลักประกัน โดยเฉพาะการประกันด้วยตำแหน่ง ตามแนวนโยบายของศาลจะพิจารณาให้ในกรณีที่เป็นญาติ หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา เช่น ใช้ตำแหน่งลูกประกันพ่อ

  กรณีนี้ ถ้าพ่อแม่ของข้าราชการที่ได้รับหนังสือนี้ ถูกใส่ความว่าเล่นการพนัน แล้วข้าราชการไปประกันพ่อแม่ตนเอง จะต้องถูกสอบสวนลงโทษวินัยขั้นสูงสุด เลยหรือครับ

  2. ข้อวินัยของข้าราชการ จะต้องทำเป็นประกาศทั่วไป ไม่ใช่ จะมากำหนดด้วยวิธีทำหนังสือแบบนี้ แม้แต่การลงโทษขั้นใด ก็เป็นเรื่องผลพิจารณาของกระบวนการสอบสวน ไม่ใช่เรื่องที่จะกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องลงโทษวินัยขั้นสูงสุด หรือจะลงขั้นนั้นขั้นนี้

  3. ข้าราชการของ อบจ.เทศบาล ไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัดของจังหวัด แม้ตัวผู้ว่าไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท้องถิ่น ..การทำหนังสือแบบนี้ เป็นการแสดงตนในบทบาทของผู้บังคับบัญชาของข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผิดหลง…แม้ในเรื่องการที่จะสอบสวนวินัย ก็ไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจผู้ว่า ในการที่จะสอบสวนวินัยข้าราชการท้องถิ่น.. หรือสั่งห้ามข้าราชการท้องถิ่น กระทำการหรือไม่กระทำการในเรื่องใดๆ

  ถ้าผู้ว่า ประสงค์จะมาบังคับบัญชาข้าราชการท้องถิ่น ถ้าเป็น อบจ.ไม่ทันแล้ว แต่เป็นเทศบาลยังทันครับ ให้ท่านลาออกจากตำแหน่งผู้ว่า มาลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรี ท่านต้องได้เป็นนายกเทศมนตรีก่อนครับ จึงจะบังคับวินัย สั่งโน่นนี่ ข้าราชการท้องถิ่นได้”

  โดยโพสต์ดังกล่าว ได้มีคนเข้ามาแสดงว่าคิดเห็นจำนวนมาก ทั้ง เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับหนังสือคำสั่งฉบับดังกล่าว 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]