close

หน้าแรก

menu
search

นมโรงเรียนปี 62 มาแล้ว! สถ. แจงยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศปศุสัตว์ เน้นเด็กได้ดื่มนมคุณภาพดี ให้ความโปร่งใสแก่ผู้ประกอบการ

schedule
share

แชร์

       วันที่ 30 เม.ย. 62 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด โดยระบุว่า สถ. ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ว่า คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับใช้ในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2562 ที่กำลังจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม นี้ เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ โดยกรมปศุสัตว์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนได้ขอให้หน่วยจัดซื้อทั้ง 4 หน่วย ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนได้ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว รายละเอียดประกาศอ่านต่อที่นี่

       สถ. จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจถ่ายโอน (อาหารเสริม (นม) โรงเรียน) ได้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์

       ทั้งนี้นับเป็นภารกิจแรกของกรมปศุสัตว์ สำหรับการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการปรับโครงสร้างของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใหม่ โดยแยกโครงสร้างการบริหารออกจาก คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ด ซึ่งใช้ชื่อว่า คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อให้การจัดการนมโรงเรียนมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]