close

หน้าแรก

menu
search

นครสุราษฎร์ พัฒนาศักยภาพสูงวัยสู่สังคม Active Aging

schedule
share

แชร์

          นายกฯ เล็ก เมืองร้อยเกาะ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุสู่สังคม Active Aging สูงวัยอย่างมีพลัง สร้างการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ สัมผัสประสบการณ์จริง ต่อยอดคุณภาพชีวิต ก้าวทันสังคมปัจจุบัน

          วันนี้ (4 ธ.ค. 66) นายประเสริฐ  บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “พัฒนาสูงวัย สู่สังคม Active Aging” โดยมีนางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

          สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาศักยภาพ ผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากเครือข่ายทางสังคมที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรม ประสานทรัพยากร องค์ความรู้ ระหว่างบุคคลและหน่วยงานอื่นอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิต ซึ่งก้าวทันสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบัน และดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

          โดยมีวิทยากรจากคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บรรยายให้ความรู้เรื่อง การเสริมสร้างภาวะพฤฒพลัง (Active Aging) ในผู้สูงอายุที่เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในด้านความสามารถ คุณค่า คุณประโยชน์ และศักยภาพในการดำเนินชีวิต มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.มีสุขภาพที่ดี (Healthy) 2.มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันในชีวิต (Security) และ 3.มีส่วนร่วม (Participation) โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังก็ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีพฤฒพลังด้วย

          ทั้งนี้ การส่งเสริมภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรง กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านการออกกำลังกายง่าย ๆ หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การกวาดบ้าน ถูบ้าน ทำสวน ทำอาหาร เป็นต้น โดยต้องระวังเรื่องความปลอดภัยและทำอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดความเสี่ยงการเจ็บป่วย และการเสียชีวิต

          ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการคิดและความเข้าใจได้จากการเรียนรู้หรือได้ทำกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกิดกระบวนการคิด การวางแผน การลงมือทำ สร้างปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ๆ ได้ฝึกการคิด ได้ใช้ประสบการณ์หรือข้อมูลที่มีเพื่อตอบคำถาม ดังนั้น ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมในครั้งนี้ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่นำมาต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและถ่ายทอดไปยังกลุ่มเครือข่ายในชุมชนได้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]