close

หน้าแรก

menu
search

นครสุราษฎร์ พัฒนาศักยภาพสูงวัยสู่สังคม Active Aging

schedule
share

แชร์

          นายกฯ เล็ก เมืองร้อยเกาะ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุสู่สังคม Active Aging สูงวัยอย่างมีพลัง สร้างการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ สัมผัสประสบการณ์จริง ต่อยอดคุณภาพชีวิต ก้าวทันสังคมปัจจุบัน

          วันนี้ (4 ธ.ค. 66) นายประเสริฐ  บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “พัฒนาสูงวัย สู่สังคม Active Aging” โดยมีนางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

          สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาศักยภาพ ผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากเครือข่ายทางสังคมที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรม ประสานทรัพยากร องค์ความรู้ ระหว่างบุคคลและหน่วยงานอื่นอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิต ซึ่งก้าวทันสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบัน และดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

          โดยมีวิทยากรจากคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี บรรยายให้ความรู้เรื่อง การเสริมสร้างภาวะพฤฒพลัง (Active Aging) ในผู้สูงอายุที่เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในด้านความสามารถ คุณค่า คุณประโยชน์ และศักยภาพในการดำเนินชีวิต มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.มีสุขภาพที่ดี (Healthy) 2.มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันในชีวิต (Security) และ 3.มีส่วนร่วม (Participation) โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังก็ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีพฤฒพลังด้วย

          ทั้งนี้ การส่งเสริมภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรง กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านการออกกำลังกายง่าย ๆ หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การกวาดบ้าน ถูบ้าน ทำสวน ทำอาหาร เป็นต้น โดยต้องระวังเรื่องความปลอดภัยและทำอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดความเสี่ยงการเจ็บป่วย และการเสียชีวิต

          ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการคิดและความเข้าใจได้จากการเรียนรู้หรือได้ทำกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกิดกระบวนการคิด การวางแผน การลงมือทำ สร้างปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ๆ ได้ฝึกการคิด ได้ใช้ประสบการณ์หรือข้อมูลที่มีเพื่อตอบคำถาม ดังนั้น ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมในครั้งนี้ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่นำมาต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและถ่ายทอดไปยังกลุ่มเครือข่ายในชุมชนได้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

กทม. ยกทัพบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ตรวจสุขภาพประชาชน

กทม. ยกทัพบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ตรวจสุขภาพประชาชน

กทม. ยกบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี …

schedule
“TK Park ยะลา” ฉลองครบรอบ 17 ปี แห่งการเรียนรู้

“TK Park ยะลา” ฉลองครบรอบ 17 ปี แห่งการเรียนรู้

ทน.ยะลา ฉลองครบรอบ 17 ปี “TK Park ยะลา” อุทยานการเรียนร…

schedule
อบจ.พิจิตร ลุยโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล 32 แห่ง

อบจ.พิจิตร ลุยโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล 32 แห่ง

นายก อบจ.พิจิตร สั่งลุยโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล สร้างฝายกัก…

schedule
ยูเนสโกรับรอง “ทน.ขอนแก่น” สมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้

ยูเนสโกรับรอง “ทน.ขอนแก่น” สมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้

“ขอนแก่น” ได้รับคัดเลือกร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]