close

หน้าแรก

menu
search

นครยะลา ดูงานห้องเรียนนวัตกรรม เตรียมสร้าง ‘นวัตกร’

schedule
share

แชร์

          นครยะลาศึกษาดูงาน ห้องเรียนนวัตกรรม FABLEARN LAB เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรุ่นใหม่  โดยศึกษาโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นต้นแบบ

 

          นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา รองปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เข้าศึกษาดูงานห้องเรียนนวัตกรรม FABLEARN LAB ที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นครยะลา ดูงานห้องเรียนนวัตกรรม เตรียมสร้างนวัตกรรม

          โดยเทศบาลนครยะลามีแนวคิดส่งเสริมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครยะลา ให้ใช้ห้องเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ทันสมัย เป็นสถานที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐและโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยะลา ได้คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมหลายอย่างที่สามารถต่อยอดพัฒนาจังหวัดยะลาได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


          ห้องเรียนนวัตกรรม FABLEARN LAB คืออะไร

          จุดเริ่มต้นห้องเรียนนวัตกรรม FABLEARN LAB มาจากแนวคิด Fabrication Lab หรือ FabLab ของศาสตราจารย์ Neil Geschenfeld แห่งมหาวิทยาลัย MIT ซึ่งได้สร้าง FabLab ขึ้นสำหรับสร้างประสบการณ์การเป็นผู้ผลิตชิ้นงานและผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้สามารถเรียนรู้การสร้างสรรค์ชิ้นงานต่าง ๆ ได้ แม้ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมมาก่อน ซึ่งแนวคิดนี้เป็นที่นิยมเกิด FabLab ขึ้นอย่างแพร่หลายในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดกระแส Maker อย่างรวดเร็วในประเทศต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากงาน Maker Faire ที่ได้มีการจัดขึ้นทั้งในประเทศสหรัฐเมริกา ยุโรป และเอเชีย รวมไปถึงประเทศไทย

 

นครยะลา ดูงานห้องเรียนนวัตกรรม เตรียมสร้างนวัตกรรม

          ในปี พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Paulo Blikstein แห่ง Graduate School of Education มหาวิทยาลัย Stanford ได้นำแนวคิด FabLab มาปรับใช้กับสถานศึกษา และตั้งโครงการ FabLearn Lab ขึ้นมา โดยมุ่งใช้งานกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากมุมมองด้านการศึกษานั้น การที่เทคโนโลยี Fabrication ช่วยให้เปลี่ยน “ความคิด” หรือ “ความฝัน” ออกมาเป็นความจริงที่จับต้องได้ง่ายนั้น เป็นโอกาสทางการเรียนรู้ที่สำคัญ สามารถใช้เป็นโอกาสพัฒนาเยาวชนให้มีอุปนิสัยของนวัตกรที่คิดได้ทำได้ ลักษณะสำคัญของ FabLearn Lab ที่เพิ่มเติมเข้ามาจาก FabLab เดิมคือการให้ความสำคัญกับกระบวนการ “ในระหว่าง” ที่สร้างนวัตกรรมด้วย ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงที่ผลงานสุดท้ายที่ได้ FabLearn Lab มีการคิดสร้างแนวทางการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่การคิด การวางแผน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ไปจนถึงการประเมินผลของงาน รับผลสะท้อนกลับและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น


          “เราอยากให้เด็กๆ มาโรงเรียนด้วยความคิดว่า “ฉันจะมาสร้างอะไรที่โรงเรียนดีนะวันนี้” เด็กๆ ควรจะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่การท่องจำสูตรหรือตำรา แต่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นั้น จะช่วยให้เขาแสดงความคิด จินตนการของเขาออกมาเป็นรูปธรรมได้”
 – ดร. เปาโล บลิกสไตน์ (2013)

 

นครยะลา ดูงานห้องเรียนนวัตกรรม เตรียมสร้างนวัตกรรม

 

          DSIL FabLearn Lab@School  ห้องเรียนนวัตกรรมในประเทศไทย

          DSIL FabLearn Lab เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Stanford University และประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การใช้เครื่องมือดิจิตอลในการสร้าง Rapid Prototype ได้แก่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์คัทเตอร์ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องพิมพ์ไวนิล (Vinyl) และอุปกรณ์การประดิษฐ์อื่น ๆ ทั้งอุปกรณ์ช่าง งานไม้ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น การประดิษฐ์นวัตกรรมในห้อง FabLab (Fabrication Laboratory) นี้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และทำให้ความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยใช้ความรู้ด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการสร้างสิ่งประดิษฐ์


          DSIL FabLearn Lab@School
 เป็น FabLearn Lab แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เปิดให้บริการที่อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 10 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียน STEMA ผ่านการสร้างนวัตกรรม ในปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน FabLearn Lab Class เพื่อปูพื้นฐานการเป็นนักประดิษฐ์และเป็นศูนย์การเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโครงงานในห้องเรียนของดรุณสิกขาลัย และจัดการฝึกอบรมด้านการออกแบบและการประดิษฐ์ด้วยเครื่องมือ Digital Fabrication และกระบวนการ Design Thinking เพื่อพัฒนาการการเรียนรู้


          ทำไมห้องเรียน
DSIL FabLearn Lab ถึงสำคัญ

          “ เมืองไทยยังขาดเรื่องวิศวกรรมอย่างมาก กระทรวงวิทย์ฯ กำลังจะทำเรื่อง สะเต็ม (STEM) โดยเฉพาะ E  Engineering  สิ่งแรกที่จะทำคือ ‘ห้องประดิษฐกรรม’ หรือ Fab Lab  (Fabrication Laboratory)  ใครอยากเข้าไปทดลองอะไร ทดลองได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแล็บเคมี แล็บชีวะ แล็บฟิสิกส์ แล้วเราก็จะแนะนำให้สถานศึกษานำไปใช้ เมื่อได้ตรงนี้แล้วความคิดสร้างสรรค์ก็จะตามมาเอง” ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย 13 มกราคม 2559)

 

นครยะลา ดูงานห้องเรียนนวัตกรรม เตรียมสร้างนวัตกรรม

 

นครยะลา ดูงานห้องเรียนนวัตกรรม เตรียมสร้างนวัตกรรม

 

นครยะลา ดูงานห้องเรียนนวัตกรรม เตรียมสร้างนวัตกรรม

 

นครยะลา ดูงานห้องเรียนนวัตกรรม เตรียมสร้างนวัตกรรม

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]