close

หน้าแรก

menu
search

“นครตรัง” ทุ่ม 185 ลบ. ปรับโฉมคลองน้ำเจ็ด หนุนการท่องเที่ยว

schedule
share

แชร์

           เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เพจเฟซบุ๊กชื่อ PR Nakorntrang News” สื่อประชาสัมพันธ์ “เทศบาลนครตรัง” อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ภายใต้การบริหารของ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ได้โพสต์เนื้อหา “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำเจ็ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช่วงที่ 1)” ความว่า

           ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังประสานงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กว่า 185 ล้านบาท ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำเจ็ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช่วงที่ 1) เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์ตามแนวคลองให้มีความสวยงาม ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองน้ำเจ็ด

           สืบเนื่องจากสภาพพื้นที่ของคลองน้ำเจ็ดหากฝนตกหนัก จะเกิดน้ำท่วมหลากจากภูเขาด้านทิศตะวันออก และสภาพปัจจุบันคลองน้ำเจ็ดยังมีขนาดเล็ก บางช่วงแคบตื้นเขิน ความกว้างของคลองไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำหลากและน้ำฝนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและวิถีชีวิตของประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจของพื้นที่เมืองตรัง เทศบาลฯ เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวทางในการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลองน้ำเจ็ด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางเดิน ทางวิ่ง พื้นที่นันทนาการ และภูมิทัศน์ของพื้นที่ริมคลอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่คลองน้ำเจ็ดและประชาชนชาวเมืองตรังในอนาคตได้

           สำหรับการออกแบบโครงการดังกล่าว จะก่อสร้างโครงสร้างป้องกันตลิ่ง และงานภูมิทัศน์รอบหลังเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวประมาณ 2,240 เมตร เน้นให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกของเมืองก่อนเป็นหลัก โดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของชุมชนเมืองตรัง และส่งเสริมภูมิทัศน์รอบหลังเขื่อนป้องกันตลิ่งในโครงการให้สามารถตอบสนองต่อกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพักพักผ่อนของเมืองได้ มีทางเดินเท้า ทางวิ่งออกกำลังกาย รวมไปถึงการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสม เปิดพื้นที่บางบริเวณให้สามารถเชื่อมโยงกับน้ำเพื่อสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสงกรานต์ กิจกรรมลอยกระทง สามารถตอบสนองต่อกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมพักผ่อนของเมือง

           ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำเจ็ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช่วงที่ 1) กรมโยธาธิการฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเป็นเรียบร้อยแล้ว งบผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2567 – 2569 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของนครตรัง   และแก้ไขปัญหาด้านจัดการน้ำของเมืองได้อย่างยั่งยืน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]