close

หน้าแรก

menu
search

ท้องถิ่นทั่วไทย ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยร่วมมือกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดยพร้อมใจถวายราชสักการะ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี

  ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และทำพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการ” 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดๆละ 1 สายทาง เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงามปลอดภัยรวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับให้ร่มรื่นสวยงามตลอดทั้งสองข้างทาง

  ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้ถนนสวยงาม ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณะ ปล่อยสัตว์น้ำลงแม่น้ำลำคลองเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

(ขอบคุณรูปจากเพจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]