close

หน้าแรก

menu
search

ท้องถิ่นต้องรู้ !!! ครม. เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว ณ จังหวัดสมุทรสาคร

schedule
share

แชร์

       จากการที่ รัฐบาล จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย” (ศปมผ.) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.58 เพื่อช่วยแก้ไขและยกระดับการประมงไทยสู่มาตรฐานสากล การทำประมงผิดกฎหมายเป็นการทำประมงที่ขัดขวาง ละเมิดหรือทำลายมาตรการอนุรักษ์จัดการในพื้นที่ประมงและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การใช้แรงงานบังคับ และหากสหภาพยุโรปพบว่าประเทศใดไม่มีระบบควบคุมการทำประมงหรือควบคุมที่ไม่ดีพอก็จะประกาศให้ใบเหลืองซึ่งระหว่างที่ได้ใบเหลืองสหภาพยุโรปจะให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพื่อให้ประเทศนั้น ๆ ปรับปรุงระบบควบคุมการทำประมงให้ได้มาตรฐาน หากเพิกเฉยไม่ปรับปรุงใด ๆ ก็จะประกาศให้ใบแดง ต่อมาสหภาพยุโรปจะระงับการนำเข้าสินค้าประมงที่ถูกจับในทันที

       ไทยได้รับใบเหลืองตั้งแต่เดือน เม.ย.58 ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกด้านและทุกมิติ โดยเฉพาะแรงงานผิดกฏหมายที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ และเมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 คณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการณ์ปลดใบเหลืองด้านประมงของไทยและถอนรายชื่อไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ถูกเตือนเรื่องความบกพร่องในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย การบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยสามารถการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้สำเร็จ ดังนั้น เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 ครม.จึงเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว ณ จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงานไทย – เมียนมา ตลอดจนผลประโยชน์โดยรวมของนายจ้าง โดยสถานที่ตั้งศูนย์อยู่ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (บริเวณตลาดทะเลไทย) เป็นการดำเนินการเฉพาะกลุ่มแรงงานเมียนมาเท่านั้น ไม่รวมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ ให้ บริการแรงงานใน 2 กลุ่ม คือ

       1.แรงงานเมียนมาที่ต้องการเปลี่ยนเอกสารประจำตัวเป็นหนังสือเดินทางหมายถึงแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือจัดทำทะเบียนประวัติในประเทศไทยที่ถือหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคล โดยทางการเมียนมาใช้คำว่า กลุ่มคน Function A

       2.แรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานใกล้ครบกำหนด 4 ปีที่ต้องการจัดทำเป็นหนังสือเดินทางฉบับใหม่และมีความประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานตาม MOU เมื่อวาระการจ้างงานครบ 4 ปีแล้ว โดยทางการเมียนมา ใช้คำว่า กลุ่มคน Function B

       ศูนย์ปฏิบัติงานดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเมียนมาทำงาน จำนวน 13 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1 คน จาก กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ 12 คนจาก กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากร เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานเป็นผู้ประสานงานเปิดดำเนินการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการไทย) และไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ยกเว้นเมื่อไปรับหนังสือเดินทาง ณ จุดที่กำหนดต้องเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1,050 บาท โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ การพิจารณาออกหนังสือเดินทางจะดำเนินการโดยทางการเมียนมา และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วแรงงานเมียนมาสามารถไปรับหนังสือเดินทางได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย หรือศูนย์ออกหนังสือเดินทาง 3 แห่ง ได้แก่

       (1) บริเวณชายแดนฝั่งท่าขี้เหล็ก (ตรงข้ามอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย)

       (2) ฝั่งเมียวดี (ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)

       (3) ฝั่งเกาะสอง (ตรงข้ามอำเภอเมือง จังหวัดระนอง) ที่สำคัญแรงงานต่างด้าวจะได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิประโยชน์ตามสิทธิที่พึงได้รับ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]