close

หน้าแรก

menu
search

ท้องถิ่นต้องรู้ !!! ครม. เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว ณ จังหวัดสมุทรสาคร

schedule
share

แชร์

       จากการที่ รัฐบาล จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย” (ศปมผ.) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.58 เพื่อช่วยแก้ไขและยกระดับการประมงไทยสู่มาตรฐานสากล การทำประมงผิดกฎหมายเป็นการทำประมงที่ขัดขวาง ละเมิดหรือทำลายมาตรการอนุรักษ์จัดการในพื้นที่ประมงและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมาย การฟอกเงิน การใช้แรงงานบังคับ และหากสหภาพยุโรปพบว่าประเทศใดไม่มีระบบควบคุมการทำประมงหรือควบคุมที่ไม่ดีพอก็จะประกาศให้ใบเหลืองซึ่งระหว่างที่ได้ใบเหลืองสหภาพยุโรปจะให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพื่อให้ประเทศนั้น ๆ ปรับปรุงระบบควบคุมการทำประมงให้ได้มาตรฐาน หากเพิกเฉยไม่ปรับปรุงใด ๆ ก็จะประกาศให้ใบแดง ต่อมาสหภาพยุโรปจะระงับการนำเข้าสินค้าประมงที่ถูกจับในทันที

       ไทยได้รับใบเหลืองตั้งแต่เดือน เม.ย.58 ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกด้านและทุกมิติ โดยเฉพาะแรงงานผิดกฏหมายที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ และเมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 คณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการณ์ปลดใบเหลืองด้านประมงของไทยและถอนรายชื่อไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ถูกเตือนเรื่องความบกพร่องในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย การบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยสามารถการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้สำเร็จ ดังนั้น เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 ครม.จึงเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว ณ จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงานไทย – เมียนมา ตลอดจนผลประโยชน์โดยรวมของนายจ้าง โดยสถานที่ตั้งศูนย์อยู่ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (บริเวณตลาดทะเลไทย) เป็นการดำเนินการเฉพาะกลุ่มแรงงานเมียนมาเท่านั้น ไม่รวมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ ให้ บริการแรงงานใน 2 กลุ่ม คือ

       1.แรงงานเมียนมาที่ต้องการเปลี่ยนเอกสารประจำตัวเป็นหนังสือเดินทางหมายถึงแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือจัดทำทะเบียนประวัติในประเทศไทยที่ถือหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคล โดยทางการเมียนมาใช้คำว่า กลุ่มคน Function A

       2.แรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานใกล้ครบกำหนด 4 ปีที่ต้องการจัดทำเป็นหนังสือเดินทางฉบับใหม่และมีความประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานตาม MOU เมื่อวาระการจ้างงานครบ 4 ปีแล้ว โดยทางการเมียนมา ใช้คำว่า กลุ่มคน Function B

       ศูนย์ปฏิบัติงานดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเมียนมาทำงาน จำนวน 13 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1 คน จาก กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ 12 คนจาก กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากร เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานเป็นผู้ประสานงานเปิดดำเนินการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการไทย) และไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ยกเว้นเมื่อไปรับหนังสือเดินทาง ณ จุดที่กำหนดต้องเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1,050 บาท โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ การพิจารณาออกหนังสือเดินทางจะดำเนินการโดยทางการเมียนมา และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วแรงงานเมียนมาสามารถไปรับหนังสือเดินทางได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย หรือศูนย์ออกหนังสือเดินทาง 3 แห่ง ได้แก่

       (1) บริเวณชายแดนฝั่งท่าขี้เหล็ก (ตรงข้ามอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย)

       (2) ฝั่งเมียวดี (ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)

       (3) ฝั่งเกาะสอง (ตรงข้ามอำเภอเมือง จังหวัดระนอง) ที่สำคัญแรงงานต่างด้าวจะได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิประโยชน์ตามสิทธิที่พึงได้รับ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]