close

หน้าแรก

menu
search

ทันสมัยสุดๆ กรมส่งเสริมฯ เปิดโปรแกรมออนไลน์แสดงข้อมูลถนน อปท.กว่า 7 แสนเส้น ประชาชนดูได้ เพิ่มการทำงานภาครัฐสู่การบริหารราชการแผ่นดินในยุค 4.0

schedule
share

แชร์

       นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าเป็นเรื่องดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราปัจจุบันถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีมากกว่า 7 แสนสายทางที่ไม่อยู่ระบบ

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้รับมอบหมายให้จัดทำข้อมูลความยาวถนน ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมชลประทาน พร้อมจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ อปท. ทั่วประเทศ ทั้งข้อมูลจำนวนสายทาง //ระยะทาง และวัสดุผิวทาง เพื่อให้ได้ข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต่อการจัดอันดับขีดความสามารถของประเทศในระดับโลก ตลอดจนยกระดับการทำงานของภาครัฐ สู่การบริหารราชการแผ่นดินในยุค 4.0 ต่อจากนี้ หน่วยงานภาคนัฐและประชาชนสามารถเข้าไปดูถนนของท้องถิ่นตนเอง ผ่านโปรแกรมระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่นที่ เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

       นายไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีไอเอส จำกัด กล่าวว่า การออกแบบระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น เป็นโปรแกรมแผนที่แบบออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลถนน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถค้นหาจังหวัด อำเภอ ตำบล สถานที่สำคัญ รวมถึงตำแหน่งของ อปท. และรายละเอียดข้อมูลถนนแต่ละสายทางที่ อปท. ลงทะเบียนไว้ โดยมีรายละเอียดของประเภทพื้นผิว // ปีที่สร้างหรือซ่อมล่าสุด //งบประมาณ และความยาวของถนน นอกจากนี้ ยังมีตารางสรุปข้อมูลถนนท้องถิ่น เกี่ยวกับจำนวนสายทาง ความยาวถนนรวมตามประเภทพื้นผิว แยกเป็นรายจังหวัด รายอำเภอ และราย อปท. ได้ด้วย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]