close

หน้าแรก

menu
search

ทันสมัยสุดๆ กรมส่งเสริมฯ เปิดโปรแกรมออนไลน์แสดงข้อมูลถนน อปท.กว่า 7 แสนเส้น ประชาชนดูได้ เพิ่มการทำงานภาครัฐสู่การบริหารราชการแผ่นดินในยุค 4.0

schedule
share

แชร์

       นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าเป็นเรื่องดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราปัจจุบันถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีมากกว่า 7 แสนสายทางที่ไม่อยู่ระบบ

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้รับมอบหมายให้จัดทำข้อมูลความยาวถนน ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมชลประทาน พร้อมจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ อปท. ทั่วประเทศ ทั้งข้อมูลจำนวนสายทาง //ระยะทาง และวัสดุผิวทาง เพื่อให้ได้ข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต่อการจัดอันดับขีดความสามารถของประเทศในระดับโลก ตลอดจนยกระดับการทำงานของภาครัฐ สู่การบริหารราชการแผ่นดินในยุค 4.0 ต่อจากนี้ หน่วยงานภาคนัฐและประชาชนสามารถเข้าไปดูถนนของท้องถิ่นตนเอง ผ่านโปรแกรมระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่นที่ เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

       นายไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีไอเอส จำกัด กล่าวว่า การออกแบบระบบแผนที่แสดงข้อมูลถนนท้องถิ่น เป็นโปรแกรมแผนที่แบบออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลถนน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถค้นหาจังหวัด อำเภอ ตำบล สถานที่สำคัญ รวมถึงตำแหน่งของ อปท. และรายละเอียดข้อมูลถนนแต่ละสายทางที่ อปท. ลงทะเบียนไว้ โดยมีรายละเอียดของประเภทพื้นผิว // ปีที่สร้างหรือซ่อมล่าสุด //งบประมาณ และความยาวของถนน นอกจากนี้ ยังมีตารางสรุปข้อมูลถนนท้องถิ่น เกี่ยวกับจำนวนสายทาง ความยาวถนนรวมตามประเภทพื้นผิว แยกเป็นรายจังหวัด รายอำเภอ และราย อปท. ได้ด้วย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]