close

หน้าแรก

menu
search

ทน.สงขลา MOU ม.อ. คืนชีพสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เทศบาลนครสงขลา (ทน.) กำหนดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาระหว่าง ทน.สงขลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นำโดยมีนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา และรศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการร่วมปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ เป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงแรมวีว่า สงขลา

          นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมสนอ่อน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ.2549 เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดแห่งแรกของภาคใต้ตอนล่าง จัดแสดงทั้งระบบนิเวศพันธุ์สัตว์น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็มของทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย ที่อยู่ในความดูแลของ ทน.สงขลา ซึ่งปัจจุบันได้ปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 4 ปี ทำให้โครงสร้างอาคารรวมถึงพื้นที่จัดแสดง และบริเวณโดยรอบอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถเปิดให้บริการได้

          “ผมและทีมบริหารจึงมีนโยบายในการพัฒนาฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาแห่งนี้ขึ้นใหม่ ให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อน สำหรับพี่น้องชาวนครสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว ตามนโยบายคุณภาพชีวิตดี” วันชัย กล่าว

          ด้าน รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  กล่าวว่า ม.อ. มีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ ตลอดจนมีงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยในทะเลสาบสงขลามาอย่างต่อเนื่อง ที่จะสามารถเข้ามาช่วยในส่วนการปรับปรุงฟื้นฟูการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา การให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำชนิดที่นำมาจัดแสดง การจัดแสดงเกี่ยวกับระบบนิเวศและชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา รวมถึงการจัดทำสื่อเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจ ตลอดจนนำไปสู่ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการต่อไปด้วย

          นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนภารกิจในการดูแลสัตว์น้ำ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุง ออกแบบพื้นที่ภายในอาคารให้มีความเหมาะสม อีก 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้การปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาสำเร็จลุล่วง สามารถกลับมาเปิดให้บริการเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อนของเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว จึงได้มีการทำความร่วมมือในการปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาขึ้น

          ด้วยความตั้งใจและเห็นถึงคุณค่าของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium) ซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยเงินภาษีของพี่น้องประชาชน ทน.สงขลา จะพัฒนาพื้นที่และสถานที่แห่งนี้ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้กลับมาเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กสำคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในเขต ทน.สงขลา ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในบางส่วนได้ปลายปีนี้ (2567)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

กทม. ยกทัพบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ตรวจสุขภาพประชาชน

กทม. ยกทัพบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ตรวจสุขภาพประชาชน

กทม. ยกบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี …

schedule
“TK Park ยะลา” ฉลองครบรอบ 17 ปี แห่งการเรียนรู้

“TK Park ยะลา” ฉลองครบรอบ 17 ปี แห่งการเรียนรู้

ทน.ยะลา ฉลองครบรอบ 17 ปี “TK Park ยะลา” อุทยานการเรียนร…

schedule
อบจ.พิจิตร ลุยโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล 32 แห่ง

อบจ.พิจิตร ลุยโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล 32 แห่ง

นายก อบจ.พิจิตร สั่งลุยโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล สร้างฝายกัก…

schedule
ยูเนสโกรับรอง “ทน.ขอนแก่น” สมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้

ยูเนสโกรับรอง “ทน.ขอนแก่น” สมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้

“ขอนแก่น” ได้รับคัดเลือกร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]