close

หน้าแรก

menu
search

ทน.สงขลา MOU ม.อ. คืนชีพสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เทศบาลนครสงขลา (ทน.) กำหนดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาระหว่าง ทน.สงขลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นำโดยมีนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา และรศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการร่วมปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ เป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงแรมวีว่า สงขลา

          นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมสนอ่อน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ.2549 เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดแห่งแรกของภาคใต้ตอนล่าง จัดแสดงทั้งระบบนิเวศพันธุ์สัตว์น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็มของทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย ที่อยู่ในความดูแลของ ทน.สงขลา ซึ่งปัจจุบันได้ปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 4 ปี ทำให้โครงสร้างอาคารรวมถึงพื้นที่จัดแสดง และบริเวณโดยรอบอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถเปิดให้บริการได้

          “ผมและทีมบริหารจึงมีนโยบายในการพัฒนาฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาแห่งนี้ขึ้นใหม่ ให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อน สำหรับพี่น้องชาวนครสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว ตามนโยบายคุณภาพชีวิตดี” วันชัย กล่าว

          ด้าน รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  กล่าวว่า ม.อ. มีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ ตลอดจนมีงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยในทะเลสาบสงขลามาอย่างต่อเนื่อง ที่จะสามารถเข้ามาช่วยในส่วนการปรับปรุงฟื้นฟูการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา การให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำชนิดที่นำมาจัดแสดง การจัดแสดงเกี่ยวกับระบบนิเวศและชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา รวมถึงการจัดทำสื่อเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจ ตลอดจนนำไปสู่ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการต่อไปด้วย

          นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนภารกิจในการดูแลสัตว์น้ำ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุง ออกแบบพื้นที่ภายในอาคารให้มีความเหมาะสม อีก 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้การปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาสำเร็จลุล่วง สามารถกลับมาเปิดให้บริการเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อนของเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว จึงได้มีการทำความร่วมมือในการปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาขึ้น

          ด้วยความตั้งใจและเห็นถึงคุณค่าของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium) ซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยเงินภาษีของพี่น้องประชาชน ทน.สงขลา จะพัฒนาพื้นที่และสถานที่แห่งนี้ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้กลับมาเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กสำคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในเขต ทน.สงขลา ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในบางส่วนได้ปลายปีนี้ (2567)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]