close

หน้าแรก

menu
search

ทต.เกาะลันตาใหญ่ เร่งรัดขอสะพานข้ามเกาะ

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นายสนาน หวังผล นายกเทศมนตรีตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้ยื่นหนังสือต่อ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย และคณะ เพื่อร้องขอให้ช่วยติดตาม “โครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง – ตำบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่” ณ สัปปายะสภาสถาน

            โดย นายสนาน หวังผล นายกเทศมนตรีตำบลเกาะลันตาใหญ่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบท ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 – 2568 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,854 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 1,800 ล้านบาท และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 54 ล้านบาท

          เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ ต.เกาะกลาง ไปยังเกาะลันตา อ.เกาะลันตา จะต้องผ่านทางหลวงหมายเลข 4206 สู่บ้านหัวหิน ซึ่งเป็นจุดลงแพขนานยนต์ไปยังเกาะลันตาน้อย แต่เนื่องจากแพขนานยนต์สามารถบรรทุกรถยนต์ได้น้อย ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า ผู้โดยสารจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้นในการเดินทาง ประกอบกับในบางช่วงเวลาจะมีปัญหาเรื่องระดับน้ำทะเลที่ขึ้นลงตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคของแพขนานยนต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดระยะเวลาการเดินทางด้วยแพขนานยนต์จากใช้เวลา 2 ชั่วโมง จะลดเวลาเหลือเพียง 2 นาที ช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดระยะทาง ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง

          ในกรณีเกิดภัยพิบัติสามารถอพยพประชาชนในพื้นที่ได้รวดเร็วทันการณ์ ช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม การบริการและการท่องเที่ยวระหว่างเกาะลันตาและแผ่นดินใหญ่ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันการออกแบบแล้วเสร็จสมบูรณ์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และที่สำคัญเงินงบประมาณในส่วนที่ต้องกู้จากต่างประเทศ 1,260 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติของธนาคารโลก(World Bank ) เรียบร้อยแล้ว แต่เหตุใดการก่อสร้างสะพานดังกล่าวยังไม่ได้เริ่ม โดยชาวเกาะลันตาและนักท่องเที่ยวมีความหวังและรอคอยการเกิดขึ้นของสะพานเชื่อมเกาะลันตามากว่า 60 ปี จึงขอให้ติดตามการก่อสร้างโครงการดังกล่าวด้วย

            ด้าน นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ประธาน กมธ. ได้กล่าวขอบคุณ ประชาชนผู้มายื่นหนังสือ โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ กมธ. ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ และจะเชิญรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบหมายให้ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ดำเนินการตั้งญัตติเพื่อตั้งคณะ กมธ. ขึ้นมาศึกษาปัญหาดังกล่าวต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]