close

หน้าแรก

menu
search

ทต.-อบต. เฮ! ก.ก.ถ.ผ่านชดเชยภาษีที่ดินหาย 10,067.59 ลบ.

schedule
share

แชร์

          ก.ก.ถ.มีมติเห็นชอบร่างประกาศ หลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายให้ ทต.- อบต. ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ 10,067.59 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จไม่เกิน ก.ค.นี้

 

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยผลการประชุมกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 1/2564  ที่มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ระบุว่า “สรุปมติจากที่ประชุม ก.ก.ถ. ในวาระที่ผมผลักดัน 2 เรื่อง วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นี้ดังนี้ครับ

          1) การจัดสรรเงินชดเชยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลตำบลกับ อบต. ผ่านการพิจารณาแล้วในวงเงิน 10,067 ล้านบาทเศษ ต่อจากนี้จะมีประกาศ ก.ก.ถ. เพื่อจัดสรรเงินต่อไป คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จและจัดสรรเงินได้ในสิ้นเดือนมิถุนายน หรือต้นเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ เงินที่ได้จะเป็นอุดหนุนทั่วไป ไม่ต้องส่งคืน

 

          2) สำหรับ อปท. ขนาดใหญ่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กทม. และเมืองพัทยา มติผ่านการพิจารณาให้ขอรับการจัดสรรเงินชดเชยจาก ครม. ในวงเงินราว 2.2 หมื่นล้านบาทเศษ โดยใช้งบกลาง ถ้าได้รับการจัดสรรเงินชดเชยมา ก.ก.ถ. จะกำหนดแนวทางการจัดสรรให้แก่ อปท. ต่อไป และอาจมีเงื่อนไขใหม่จาก ครม. หรือไม่ ต้องตามดูอีกที”

 

          สำหรับ ร่างประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบล (ทต.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เดิมผ่านมติคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อเดือน ก.พ. 64 มีจำนวนเงินที่จัดสรรทั้งสิ้น 10,067,590,000 บาท

          โดยมีหลักเกณฑ์คือ ให้สถ. พิจารณาดำเนินการจัดสรรแก่ ทต. และ อบต. ที่มีรายได้ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ในปี พ.ศ. 2562 กระจายให้ ทต. และ อบต. นำเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรรไปดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หาก ทต. และ อบต.ใดนำไปใช้จ่ายและมีเงินเหลือให้ตกเป็นเงินสะสมของ ทต. และ อบต.นั้น

 

ทต.-อบต. เฮ! ก.ก.ถ.ผ่านชดเชยภาษีที่ดินหาย 10,067.59 ลบ.

 

          การคำนวณเงินชดเชยจะพิจารณาตามสูตร 10 : 90 ซึ่งมี 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ร้อยละ 10 จำนวน 1,006,759,000 บาท จัดสรรให้ ทต. และ อบต. ตามผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ของปี 2563 โดยจะคำนวณตามผลคะแนนประเมินด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง (การจัดเก็บรายได้) เฉพาะตัวชี้วัด เรื่อง การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีการจัดทำแผ่นที่แม่บท เมื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ร้อยละของลูกหนี้ผู้ค้างชำระภาษีลดลงจากปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นโดยรวมของจำนวนเงินภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

          

          ส่วนที่ 2 ร้อยละ 90 จำนวน 9,060,831,000 บาท ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามส่วนที่ 1 จัดสรรให้ ทต. และ อบต. ที่ยังคงมีรายได้ลดลงตามสัดส่วนของรายได้คงเหลือ หลังการจัดสรรตามส่วนที่ 1

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]