close

หน้าแรก

menu
search

ทต.ลำพญา เปิดตัว “Lamphaya Smart Village” พลิกโฉมระบบจัดการเมือง

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลลำพญา (ทต.) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชาสัมพันธ์เปิดตัว “ลำพญาสมาร์ทวิลเลจ (Lamphaya Smart Village)” โดยมีนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลลำพญา

          โดยการจัดทำ “ลำพญาสมาร์ทวิลเลจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการของเทศบาลให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ยังคงความเป็นวิถีไทยแบบดั้งเดิมตามบริบทของพื้นที่ ทต.ลำพญา โดยนำข้อมูลของตำบลลำพญาเชื่อมเข้ากับระบบสารสนเทศ ภายใต้แพลตฟอร์มที่เป็นเครื่องมือช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่หลากหลาย ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนาต่อยอด

          ขณะที่ประชาชนสามารถขอรับบริการต่าง ๆ ได้ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเดินทางมาที่เทศบาลด้วยตนเอง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด อีกทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาจราจร

          เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะมีกระบวนการทำงานหลากหลายขั้นตอน ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สลับซับซ้อน และมีแนวโน้มการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทต.ลำพญา จึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบการทำงาน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย รวดเร็ว และเท่าเทียมกันมากขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประชาชนได้อีกด้วย

          ทั้งนี้ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเมือง (City Data Digital platform : CDDP) และแอพพลิเคชันต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการบริหารระบบราชการ ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน อาทิ ระบบรับแจ้งเหตุออนไลน์ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน การขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ เป็นต้น

          ด้าน นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในปัจจุบันการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหลายด้าน เช่น ด้านการทำงาน ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสื่อสาร และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเมือง ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชนผ่านระบบแอพพลิเคชันออนไลน์ของ ทต.ลำพญา เอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างรวดเร็วต่างจากในอดีตที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้ อปท. ในประเทศไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศอีกด้วย

          ส่วน นายขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีลำพญา กล่าวว่า ทต.ลำพญา ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์เปิดตัว “ลำพญาสมาร์ทวิลเลจ” โดยวางแผนคิดโครงการตั้งแต่ปี 2566 ผ่านการทำประชาคมประชาชนทุกภาคส่วน และได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Bedrock (Bedrock Analytics Company Limited) เข้ามาช่วยขจัดอุปสรรค ลดขั้นตอนการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการเมือง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบก้าวกระโดดสู่ท้องถิ่นดิจิทัล “ลำพญาสมาร์ทวิลเลจ” อย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ ทต.ลำพญา บริหารจัดการเมืองด้วยการเก็บข้อมูลทุกด้านของประชาชน (Big Data) เช่น ด้านภัยพิบัติ สุขภาพ การแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของเมือง เพราะปัจจุบันมีการสร้างถนนเชื่อมต่อไปทวาย และมีการสำรวจพื้นที่สร้างสนามบินในอนาคต อาจทำให้เกิดการขยายตัวของเมือง เนื่องจากประชากรจากพื้นที่อื่นมาขยับขยายเข้ามาอยู่ด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล่งท่อเที่ยวดัง เช่น ตลาดน้ำลำพญา ในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวมาอีกหลายหมื่นคน เทศบาลจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาแอพลิเคชัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]