close

หน้าแรก

menu
search

ด่วน !!! มหาดไทย เวียนหนังสือกรมการปกครอง แจ้งสำนักทะเบียนทั่วประเทศ ชะลอแผนเลือกตั้ง สอดคล้องเลื่อนเลือกตั้ง ที่ยังไม่มีการกำหนด

schedule
share

แชร์

       ได้มีการเผยแพร่ เอกสารราชการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งสำนักทะเบียนทั่วประเทศ รวมไปถึงสำนักทะเบียนของท้องถิ่นด้วย โดยให้มีการชะลอแผนงานการเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากได้รับการประสานจาก สำนักงาน กกต.ว่า พระราชกกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ…. ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

       7 มกราคม 2562 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งวิทยุในราชการกรมการปกครอง เรื่องเลือกตั้ง ส.ส. ที่มท.0309.1/ ว 5 ถึง นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาระบุว่า “ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่มท.0309.1/ ว 482 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักทะเบียนกลางให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น เตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) นั้น

       เนื่องจาก ได้รับการประสานจากสำนักงานกกต.ว่า พระราชกกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ…. ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงขอระงับการดำเนินการตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้งฯ ได้แจ้งไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจักแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

       ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานทะเบียนจังหวัดและสำนักงานทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ชะลอการปฏิบัติตามแผนงานการเลือกตั้งฯ ตามหนังสือดังกล่าวไปก่อน จนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น หากมีปัญหาข้อสงสัยประการใดให้ประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสำนักงานทะเบียนกลาง ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2791 7312-6

        ทั้งนี้ หนังสือด่วนที่สุดดังกล่าว ลงนามโดย นายวีนัส สีสุข รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติหน้าราชการแทน ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

 

8 มกราคม 2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ อนค. 50 ที่นั่ง พปชร. 18 ที่นั่ง ปชป. 19 ที่นั่ง

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ อนค. 50 ที่นั่ง พปชร. 18 ที่นั่ง ปชป. 19 ที่นั่ง

วันที่ 8 พฤษภาคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับผล…

schedule
กกต.ยุติการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ รอแถลงข่าว ระบุผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 65.96 จากทั้งประเทศ

กกต.ยุติการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ รอแถลงข่าว ระบุผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 65.96 จากทั้งประเทศ

นายอิทธิพล บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต…

schedule
เลขา กกต. ฝากประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระมัดระวังและปฎิบัติตนเองขณะเข้าคูหาให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เลขา กกต. ฝากประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระมัดระวังและปฎิบัติตนเองขณะเข้าคูหาให้ถูกต้องตามกฎหมาย

พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือก…

schedule
กกต. เชิญชวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าออกไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มี.ค.62 พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์กรณีการยุบพรรค ทษช.

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]