close

หน้าแรก

menu
search

ด่วน! มท.ขอท้องถิ่นสำรวจ “แรงงานจากเกาหลี” เฝ้าระวัง – ติดตาม – กักตัวเคร่งครัด

schedule
share

แชร์

  วันที่ 8 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องมาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ระบุว่า ตามที่ได้มีข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นพาหะของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางกลับมายังประเทศไทย เป็นจำนวนมาก และกระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งมาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีจากเมืองอื่น ๆ (ยกเว้นเมืองแทกู และเมืองคย็องซังเหนือ) ดังนี้

  1.แรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พิจารณาให้อยู่ในสถานที่/พื้นที่สำหรับสังเกตอาการ ที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้จังหวัดดำเนินการตามมาตรการฯ และหลักเกณฑ์ลักษณะและแนวทางจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine)

  2. แรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2563  (23 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2563) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการแจ้ง นายอำภอทุกอำเภอ สั่งการให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และในเขตที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันสำรวจว่ามีผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2563 มาพำนักพักอาศัยในพื้นที่หรือไม่

  หากพบให้รายงานข้อมูลดังกล่าวมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามแบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีที่พำนักพักอาศัยในพื้นที่ 

  รวมทั้งขอให้สร้างความเข้าใจให้บุคคลเหล่านั้น ไม่ให้สร้างพฤติกรรมเสี่ยงต่อสาธารณะ โดยขอความร่วมมือให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการ และมีบุคลากรทางการแพทย์ ไปตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุกวันจนครบ 14 วัน ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุขจังหวัด และแรงงานจังหวัด เพื่อยืนยันและนำมาตรวจสอบร่วมกัน

  พร้อมทั้งรายงานมายังกระทรวงมหาดไทย ตามแบบสรุปรายงานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีที่พำนักพักอาศัยในพื้นที่ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] และทาง Line@อัษฎางค์ ตอบข้อสั่งการ

  กรณีผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีที่เป็นแรงงานถูกกฏหมาย และผู้ที่เดินทางทั่วไป หลังจากผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยานแล้ว กระทรวงคมนาคมจะจัดพาหนะเพื่อส่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไปยังจังหวัดภูมิลำเนา ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]