close

หน้าแรก

menu
search

ดราม่า สอบท้องถิ่น ไม่จบ!

schedule
share

แชร์

  “ส.ส.นครพนม” อ้างมีกลุ่มคนเรียกรับเงินหัวละ 5 แสนก่อนสอบสัมภาษณ์ภาค ค จี้ “กรมส่งเสริมฯ-มหาดไทย” ตรวจสอบ ด้าน กสถ. แจงเป็นความรับผิดชอบของ กสถ. และมหาวิทยาลัยที่รับจ้างจัดสอบ ยันไม่เกี่ยวกับกรมส่งเสริมฯ และมหาดไทย

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพจเฟซบุ๊กนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความว่า ในฐานะที่เป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากเพื่อน ส.ส.หลายจังหวัดว่า ในการเปิดสอบเข้ารับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หลายอัตรา ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศผลการสอบข้อเขียนแล้วและกำลังจะสอบสัมภาษณ์ในวันทึ่ 26 สิงหาคมนี้ มีการเรียกรับเงิน หัวละ500,000 บาท เป็นอย่างต่ำ โดยเรียกตั้งแต่ก่อนสอบข้อเขียน ทั้งนี้นายหน้าจะรับไป 100,000 บาท อีก 400,000 บาท อ้างว่าส่งส่วนกลาง คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาท เพราะมีผู้สมัครสอบนับหมื่นคน 

  ”ผมไม่สบายใจ ถ้าข่าวที่ได้จากเพื่อน ส.ส.หลายจังหวัดเป็นข่าวจริง เพราะจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในแวดวงราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนจำนวนมากที่เข้าสอบโดยบริสุทธิ์ ผมสงสารคนที่ตั้งใจดูหนังสือสอบ แต่ไม่มีเส้น ไม่มีพวกพ้อง จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ท้องถิ่นควรจะได้คนเก่งเข้าไปทำงาน ไม่ใช่ได้คนที่ซื้อตำแหน่งเข้ามา
จึงเรียนมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนที่สุด หรือหากกระทรวงมหาดไทยทราบเบาะแสเอง ควรระงับการสอบสัมภาษณ์ไว้ก่อน ไม่เช่นนั้นจะเสียหายแก่ราชการและประชาชนอย่างใหญ่หลวง” นายชวลิตกล่าว

  ภายหลังโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบไป ต่อมาปรากฏว่า รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า การดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ไม่ใช่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “แก้ไขปัญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์ และการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันตลอดจนเพื่อมิให้เกิดความไม่เป็นธรรม และเกิดความเสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลของ อปท. อย่างร้ายแรง” ในการจัดการสอบแข่งขัน กสถ. ได้ให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสอบแข่งขันภายใต้การกำกับดูแล ของ กสถ. อย่างเคร่งครัด และได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า “หากการดำเนินการสอบแข่งขันมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้าง หรือเกิดความเสียหายจากการบกพร่องในการจัดการสอบแข่งขันมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดขึ้นด้วย”

  รศ.อัษฎางค์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีเกี่ยวกับการเรียกรับเงินผู้สมัครสอบ นั้น ในการสอบครั้งที่ผ่านมาหรือการสอบของหน่วยงานต่างๆ ก็จะปรากฏว่ามีการแจ้งเกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบ โดยแอบอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือนักการเมืองที่สามารถช่วยให้เป็นผู้สอบได้ หรือบางครั้งก็อ้างว่ามีข้อสอบที่จะใช้ในการสอบ เป็นต้น ซึ่งในเรื่องดังกล่าว กสถ. ได้มีประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ การแอบอ้างหรือหลอกลวงผู้สมัครสอบ เพื่อไม่ให้ผู้สมัครสอบหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้าง โดยให้มีการแจ้งเบาะแสมาที่ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้มีการขอความร่วมมือจากตำรวจสันติบาลตรวจสอบข้อมูลที่มีผู้แจ้งเบาะแสทุกราย ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการสอบข้อเขียน (ภาค ก และภาค ข) ไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต แต่ปรากฏการร้องเรียนของผู้ที่สอบไม่ผ่านว่าข้อสอบมีความคลาดเคลื่อน มีการพิมพ์คำถาม คำตอบไม่ถูกต้อง มีข้อสอบบางข้อซ้ำกับหนังสือที่ใช้อ่านในการเตรียมตัวสอบ หรือขอทราบผลคะแนนการสอบ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว กสถ. ได้มีการแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าวและดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน

  รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบทุกคนได้ทราบขั้นตอนการขอดูคะแนนผลการสอบว่า “การเปิดเผยคะแนนสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในขณะนี้ ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ เนื่องจากกระบวนการสอบแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้น จะต้องมีการสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เพราะจะมีผลกระทบกับกระบวนการสอบแข่งขันในขั้นตอนการสอบดังกล่าว โดยเมื่อมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว กสถ. จะได้มีประกาศให้ผู้เข้าสอบแข่งขันสามารถขอทราบข้อมูลคะแนนผลการสอบของตนเองได้ โดยจะอำนวยความสะดวกให้สามารถขอข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการสอบแข่งขันที่ กสถ. ได้ดำเนินการ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบแข่งขัน และปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ความเสมอภาคในโอกาส และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  สุดท้ายขอเรียนว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้ความพยายามและความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานใน อปท. จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านและทุกฝ่ายได้เชื่อมั่นในกระบวนการสอบที่ผ่านมา และหากมีเบาะแสหรือพบเห็นพฤติการณ์การทุจริตการสอบแข่งขันหรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ขอให้แจ้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ทุกจังหวัด รศ.อัษฎางค์ กล่าวในตอนท้าย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]