close

หน้าแรก

menu
search

ชาวบ้านเฮ! เทศบาลเมืองแสนสุขแจกครอบครัวละ 1 พันบาท เยียวยาโควิด

schedule
share

แชร์

  วันที่ 16 เมษายน 2563 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ลงนามในประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยระบุว่า เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 16(2) กำหนดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000 บาท เปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2563 กำหนดให้ 1 สิทธิต่อ 1 ครอบครัวเท่านั้น

  ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่เทศบาลฯ กำหนด ดังนี้ 1) ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

  2) มีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองแสนสุข 3) เป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ 4) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ จ.ชลบุรี ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ พนักงานหรือลูกจ้าง และผู้ที่มีฐานะยากจน หรือทุพพลภาพ

  โดยเปิดช่องทางการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ารับการช่วยเหลือได้ทุกกลุ่ม ได้แก่

  1. กรอกข้อมูลโดยตรงที่คณะกรรมการชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข
  2. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนโดยแสกนผ่าน QR code ท้ายเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ 1

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]