close

หน้าแรก

menu
search

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

schedule
share

แชร์

           “ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต” นายกฯ อบจ. ทั่วประเทศตบเท้าเข้าร่วมคับคั่ง ระหว่างวันที่ 29 พ.ย – 1 ธ.ค. 66 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขนาดใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหารงาน การบริหารงานบุคคล รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมต่อประชาชนในเขตจังหวัด ภายใต้อำนาจหน้าที่ตาม พรบ. อบจ. พ.ศ. 2540, กฎกระทรวง พ.ศ. 2541, พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 

          ฉะนั้น อบจ. จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกที่สำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ล่าสุดวานนี้ (30 พ.ย. 66) เวลา 13.30 น. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อบจ. ขอนแก่น ได้คำนึงถึงความสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ. ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จึงได้ร่วมกันบูรณาการดำเนินโครงการงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 66 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขอนแก่น (KICE)

          โดยได้รับเกียรติจาก นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ท้องถิ่นยุคใหม่ ภายใต้รัฐบาลใหม่” โดยได้เน้นย้ำให้ อบจ. ทุกแห่งได้มีการเชื่อมสัมพันธ์กันไว้ และให้จับมือกันให้แน่น ให้สามัคคีกันไว้ วันนี้ดีใจที่ได้มาพบกับ อบจ. ทั้ง 76 จังหวัด จากนั้น มท.3 ได้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมจัดงาน    

          ขณะที่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณ มท.3 และนายก อบจ. ทั่วประเทศรวมทั้งสมาชิก ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อบจ. ทั่วประเทศที่มาเยือนจังหวัดขอนแก่น และมาท่องเที่ยวใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ต้นไชย อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ทิศทางการกระจายอำนาจ และบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ เพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่น”

          ด้าน ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน กล่าวขอบคุณ มท.3 ที่เดินทางมาเปิดงาน และมอบแนวทางการทำงานพัฒนา อบจ. และขอบคุณนายก อบจ.ทั่วประเทศ รวมทั้งสมาชิก ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อบจ. ทั่วประเทศที่มาเยือนจังหวัดขอนแก่น เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ จะทำให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวใน จังหวัดขอนแก่นดีขึ้น งานนี้ทาง อบจ.ขอนแก่น และผู้ร่วมจัดงานได้จัดเลี้ยงอาหารเย็นให้กับผู้มาร่วมงาน พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังหญิงลี ศรีจุมพล และพลพล พลกองเส็งด้วย

           นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าจากบริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สินค้านวัตกรรม สินค้า OTOP 76 จังหวัด และจัดแสดงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสินค้านวัตกรรมอีกด้วย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]