close

หน้าแรก

menu
search

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

schedule
share

แชร์

          มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย มีมติเห็นชอบตั้ง 3 หน่วยงาน กองการเลือกตั้ง – สาธารณสุข – สิ่งแวดล้อม ภายใน สถ. และการเปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น” เตรียมนำเสนอที่ประชุม ก.พ.ร. ต่อไป

          วันนี้ (29 พ.ย. 66) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นางศิริเนตร กล้าหาญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นางอรวรรณ คงธนขันติธร ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

          นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้ มีเรื่องสำคัญที่ที่ประชุมฯ ได้ลงมติเห็นชอบจำนวน 2 เรื่อง เรื่องแรก การแบ่งส่วนราชการภายใน สถ. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กองสาธารณสุขท้องถิ่น และกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และเรื่องที่สองคือ การเปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น “กรมท้องถิ่น”

          “การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ จะมีขั้นตอนในกระบวนการขั้นต่อไป คือ การนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่มีนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ซึ่งแนวทางดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยนี้ จะต้องผ่านคณะกรรมการในชุดนี้เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป” นายอนุทินฯ กล่าว

          ด้าน นายนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดี สถ. กล่าวว่า แนวทางการตั้งหน่วยงานใหม่ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กองสาธารณสุขท้องถิ่น และกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นนี้ เป็นภารกิจที่ สถ. เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ในสมัยที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรงมหาดไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดี สถ. ได้มีจัดให้มีภารกิจงานในด้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภารกิจด้านสาธารณสุขของ อปท. ซึ่งตนเห็นว่ามีความจำเป็นเพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน สถ. มีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง มีการจัดทำคาร์บอนเครดิต ซึ่งได้การรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในส่วนของภารกิจในด้านสาธารณสุข จะต้องมีการรองรับภารกิจสำหรับการถ่ายโอน ภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งประเทศ 9,787 แห่ง สุดท้ายภารกิจด้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มอบหมายให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหาร อปท. ทุกรูปแบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]