close

หน้าแรก

menu
search

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

schedule
share

แชร์

          สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 สุดยิ่งใหญ่ “Change Change Change เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน” ขนทัพนวัตกรรมโชว์เคส อปท. ตัวอย่าง พร้อมปาฐกถาพิเศษจากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และผู้ว่าฯ กทม.

 

          วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดสัมมนางานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ : Change Change Change เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน ในระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย. 65 เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

 

          โดยได้คัดสรรนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง เพื่อปรับเมือง เปลี่ยนเมือง และสร้างเมืองที่พึงปรารถนาในอนาคต มานำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 5 ด้าน ภายใต้แนวคิด 18 ประเด็น ประกอบด้วย

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

          1) 4 เมืองอัจฉริยะ : เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเมือง โดยแม่เหียะโมเดล , เมืองอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Traffy Fondue) , ไอเดียก่อร่างสร้างเมืองอัจฉริยะ , เมืองอัจฉริยะที่ตามติดดูแลชีวิตผู้สูงวัย

 

          2) 5 เมืองสร้างเงิน : เมืองสร้างเงินด้วยพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ , เมืองสร้างเงินชูอัตลักษณ์ถิ่น สร้างเศรษฐกิจชุมชน , เมืองสร้างเงินด้วยซอฟพาวเวอร์ (Soft Power) , เมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย BCG Economy , เมืองสร้างเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยเมกะโปรเจกต์ อีอีซี (ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์)

 

          3) 3 เมืองการศึกษาเด่น : เมืองการศึกษาเด่นเน้นความเสมอภาค-ลดความเหลื่อมล้ำ , เมืองการศึกษาเด่นเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ , เมืองการศึกษาเด่นเน้นการสร้างท้องถิ่นสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ระดับโลก

 

          4) 3 เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เมืองสิ่งแวดล้อมดีที่ท้องถิ่นทำได้ – น้ำสะอาด อากาศดี พื้นที่สีเขียว , เมืองอยู่ดี มีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับสากล , เมืองเตรียมพร้อมไม่หวั่นแม้วันวิกฤติ

 

          5) 3 เมืองเฮลท์ตี้ : เมืองเฮลท์ตี้ที่มีนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงสู่สากลที่ท้องถิ่นทำได้ (Excellent Happy Home Ward) , เมืองเฮลท์ตี้ที่ให้บริการผู้สูงวัยได้ใจได้มาตรฐาน (STRONG Program) , เมืองเฮลท์ตี้ด้วยกองทุน สปสช. (ช่วยท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง)

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

 

          โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาสู่ประเทศที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

          ทั้งนี้ ในเวทีเสวนายังจัดปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อ “ปรับเมืองเปลี่ยนประเทศ” และ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “บริหารอย่างไรให้ชนะใจประชาชน”
 

          นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและเวทีกิจกรรม โดยหน่วยงานกว่า 15 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เน้นการแสดงผลงานและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะของ อปท. พร้อมโซนกิจกรรมสันทนาการ และเกมส์ พร้อมร่วมลุ้นของรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

          สำหรับเวทีท้องถิ่นไทย เป็นการจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนประการณ์ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละปีที่จัดงาน จะมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ อาทิเช่น “ตลาดนัดความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในปี 2551, “ตลาดนัดความรู้คู่ท้องถิ่น” ในปี 2553 , “Out of Box” ในปี 2555 , “ท้องถิ่น 5G เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” ในปี 2557 , “ 3Ds เปลี่ยนประเทศไทย” ในปี 2559 , “Be Inspired by KPI : แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต” ในปี 2561 และในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ “Change Change Change : เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

 

จัดหนักวิชาการ 24 ปี สถาบันพระปกเกล้า งานเวทีท้องถิ่นไทย “เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]