close

หน้าแรก

menu
search

งานนี้มีได้เสีย สั่งสอบแล้ว เล่นพนันใน อบต.

schedule
share

แชร์

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จากกรณีที่มีข่าวชาวบ้าน อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมและร้องเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้มีการตรวจสอบและเอาผิดตามกฎหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ดื่มสุรา เล่นการพนัน ในสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยแนบหลักฐานเป็นรูปภาพระบุชื่อตัวบุคคล จำนวน 7 แผ่น และคลิปวิดีโอ 1 ชุด ซึ่งถ่ายไว้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ช่วงเวลา 13.00 – 18.00 น.

  ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะกำกับดูแล อบต. แห่งนี้ ให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวตามระเบียบและกฎหมายแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาสอบข้อเท็จจริงประมาณ 15 วัน และหากตรวจสอบพบว่ามีมูล ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป ทั้งนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบจากจังหวัดอุบลราชธานีก่อน

  สำหรับกฎหมายที่ใช้บังคับกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรานั้น กระทรวงมหาดไทย เคยออกหนังสือที่ มท 0809.6/ว3766 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา ระบุว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ กระทรวงมหาดไทย  จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลไม่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือดื่มสุราในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 กำหนดแนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุราไว้ ประกอบกับ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 และมาตรา 42 ห้ามมิให้ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ราชการ โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  สำหรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 ดังกล่าว มีสาระสำคัญว่า การพนัน ประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ กรณี การเสพสุรา ข้าราชการผู้ใดเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี  ข้าราชการผู้ใดเสพหรือเมาสุราในกรณีต่อไปนี้อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เช่น 1. เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  2. เมาสุราเสียราชการ  3. เมาสุราในที่ชุมนุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]