close

หน้าแรก

menu
search

งานนี้มีได้เสีย สั่งสอบแล้ว เล่นพนันใน อบต.

schedule
share

แชร์

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จากกรณีที่มีข่าวชาวบ้าน อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมและร้องเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้มีการตรวจสอบและเอาผิดตามกฎหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ดื่มสุรา เล่นการพนัน ในสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยแนบหลักฐานเป็นรูปภาพระบุชื่อตัวบุคคล จำนวน 7 แผ่น และคลิปวิดีโอ 1 ชุด ซึ่งถ่ายไว้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ช่วงเวลา 13.00 – 18.00 น.

  ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะกำกับดูแล อบต. แห่งนี้ ให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวตามระเบียบและกฎหมายแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาสอบข้อเท็จจริงประมาณ 15 วัน และหากตรวจสอบพบว่ามีมูล ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป ทั้งนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบจากจังหวัดอุบลราชธานีก่อน

  สำหรับกฎหมายที่ใช้บังคับกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรานั้น กระทรวงมหาดไทย เคยออกหนังสือที่ มท 0809.6/ว3766 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา ระบุว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ กระทรวงมหาดไทย  จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลไม่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือดื่มสุราในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 กำหนดแนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุราไว้ ประกอบกับ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 และมาตรา 42 ห้ามมิให้ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ราชการ โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  สำหรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 ดังกล่าว มีสาระสำคัญว่า การพนัน ประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ กรณี การเสพสุรา ข้าราชการผู้ใดเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี  ข้าราชการผู้ใดเสพหรือเมาสุราในกรณีต่อไปนี้อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เช่น 1. เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  2. เมาสุราเสียราชการ  3. เมาสุราในที่ชุมนุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]