close

หน้าแรก

menu
search

งด! การพิจารณารางวัลพระปกเกล้าปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

schedule
share

แชร์

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สถาบันพระปกเกล้าออกประกาศ งดการพิจารณา รางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 สถาบันพระปกเกล้าของดการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2563 เนื่องจากขั้นตอนเก็บข้อมูลซึ่งเป็นส่วนสำคัญกับการมอบรางวัล เกี่ยวข้องกับประชาชนและชุมชนจำนวนมาก เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม

         สถาบันพระปกเกล้าจะกลับมาประเมินรางวัลพระปกเกล้าอีกครั้งในปี 2564  ในส่วนของ อปท. ที่ส่งใบสมัครเข้ามาแล้ว ทางสถาบันฯ จะนำข้อมูลของท่านไปพิจารณาในการประเมินรางวัลพระปกเกล้า 64 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]