close

หน้าแรก

menu
search

ค่าอาหารกลางวันเด็ก รัฐบาลใจถึงเพิ่มอีก 1 บาท

schedule
share

แชร์

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 1-6 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เป็นอัตรา 21 บาท ต่อคนต่อวัน ในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป จากเดิม 20 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งทั้งหมดจะเป็นงบประมาณที่ต้องอุดหนุนให้หน่วยงานรับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 25,436 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณที่จะต้องอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบางส่วนเป็นงบประมาณที่จะต้องจัดสรรให้กับสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโรงเรียนเอกชน ซึ่งจะทำให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 823 ล้านบาท และเป็นส่วนที่จัดสรรให้กับนักเรียนเอกชนอีกประมาณ 32 ล้านบาท

  โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2495 กระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนในสังกัด ต่อมาในปี 2543 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกปีเพื่อสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมศึกษา ให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและในระดับก่อนประถมศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการนี้ให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เริ่มแรกนั้นรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้กับค่าอาหารกลางวันเด็กในอัตรา 10 บาทต่อคนต่อวัน

  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ก.ค.51 ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จากอัตราคนละ 10 บาทต่อวัน เป็นอัตราคนละ 13 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 หลังจากนั้นในวันที่ 13 พ.ค. 52 ครม.จึงได้มีมติเห็นชอบให้เด็กนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน เต็ม 100% ในอัตราคนละ 13 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็นต้นไป รวมทั้ง ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ที่เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีส่วนร่วมสมทบดำเนินการและประสานความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่น มาร่วมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน 

  หลังจากนั้น ห่างกัน 4 ปี วันที่ 22 ต.ต. 56 ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าอาหารกลางวันเด็กเพิ่มขึ้นจาก 13 บาท เป็น 20 บาทต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้นในอัตรา 7 บาท ต่อคนต่อวัน เพื่อให้สอดคล้องกับราคาสินค้าและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งใช้อัตรา 20 บาทมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาเกือบ 8 ปี กระทั่ง ครม.มีมติให้ปรับขึ้นราคาเพิ่มขึ้นในอัตรา 1 บาท เป็น 21 บาทต่อคนต่อวัน ในปีงบประมาณ 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]