close

หน้าแรก

menu
search

คืบหน้าแล้ว!!! สนช. เตรียมพิจารณากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ต้นปี 2562 เลือกตั้งสนามใหญ่ขยับ เลือกตั้งท้องถิ่นเตรียมเขยิบ!!

schedule
share

แชร์

       ข่าวจากรัฐสภา เมื่อ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ยกร่างเนื้อหาเสร็จแล้ว ประเด็นสำคัญ ร่าง พ.ร.บ. อปท.รูปแบบพิเศษ ปรับแก้คุณสมบัติผู้ว่า กทม. และนายกเมืองพัทยา อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี จากเดิม 30 ปี กำหนดดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และต้องเว้นวรรค 4 ปี จึงจะสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ คาดนำเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณา ต้นเดือน ม.ค.62

       พลโทชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้แถลงข่าวความคืบหน้าในการพิจารณากฎหมาย ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด 144 มาตรา โดยคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข 44 มาตรา เพิ่มขึ้นใหม่ 5 มาตรา และตัดออก 1 มาตรา ทั้งนี้ กมธ. ได้นำข้อมูลที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้นำเสนอ ตลอดจนข้อสังเกตจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 77 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 รวมทั้ง กมธ.วิสามัญฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค. 2561

       พลโท ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นกมธ.วิสามัญฯ ได้พิจารณาให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีหลักการที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ด้วย เพื่อให้การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีความสุจริตเที่ยงธรรม และคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอีกด้วยโดย

       ในบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายฉบับนี้ กำหนดไว้ว่าเมื่อร่างกฎมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นประกาศในราชกิจานุเบกษา>>> ให้อำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาลชุดปัจจุบันหรือรัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้กำหนด ว่าจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนใดก่อน และให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ คาดว่าจะตรวจสอบเนื้อหาร่างกฎหมายแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และจะนำร่างกฎหมายดังกล่าวสู่การพิจารณาของที่ประชุม สนช. วาระ 2 และ 3 ได้ในช่วงต้นเดือน ม.ค. 2562

       พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กล่าวถึงการพิจารณาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ว่า กรรมาธิการได้ปรับแก้เรื่องคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ผู้บริหาร กทม. และนายกเมืองพัทยา จากเดิมอายุ 30 ปี เป็น 35 ปี ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และต้องเว้นวรรค 4 ปี จึงจะกลับมาสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ กำหนดวุฒิการศึกษาผู้ว่าฯ กทม. ต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ยังสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและวินิจฉัยได้ หากพบการกระทำความผิด ส่วนวันเลือกตั้งท้องถิ่น คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

       พล.อ.ไพชยนต์ กล่าวว่า กรรมาธิการได้แก้ไขเรื่องอำนาจหน้าที่ของ กทม. และเมืองพัทยา ให้จัดการการจราจร โดยสนับสนุนงบประมาณให้สถานีตำรวจและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการจราจร คาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม สนช. ได้สัปดาห์หน้า หรือต้นเดือน ม.ค. 2562

 

21 ธันวาคม 2561

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ อนค. 50 ที่นั่ง พปชร. 18 ที่นั่ง ปชป. 19 ที่นั่ง

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ อนค. 50 ที่นั่ง พปชร. 18 ที่นั่ง ปชป. 19 ที่นั่ง

วันที่ 8 พฤษภาคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับผล…

schedule
กกต.ยุติการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ รอแถลงข่าว ระบุผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 65.96 จากทั้งประเทศ

กกต.ยุติการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ รอแถลงข่าว ระบุผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 65.96 จากทั้งประเทศ

นายอิทธิพล บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต…

schedule
เลขา กกต. ฝากประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระมัดระวังและปฎิบัติตนเองขณะเข้าคูหาให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เลขา กกต. ฝากประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระมัดระวังและปฎิบัติตนเองขณะเข้าคูหาให้ถูกต้องตามกฎหมาย

พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือก…

schedule
กกต. เชิญชวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าออกไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มี.ค.62 พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์กรณีการยุบพรรค ทษช.

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]