close

หน้าแรก

menu
search

ครึ่งปีแรกรายได้รวมท้องถิ่นสูญ 5 หมื่นล้าน แย้มดึงเงินสะสมแสนล้านมาใช้หากงบไม่พอ

schedule
share

แชร์

  พิษโควิด-ลดภาษีที่ดินร้อยละ 90 ทำครึ่งปีแรกรายได้รวมท้องถิ่นสูญ 5 หมื่นล้าน ด้านรัฐบาลยังไร้มาตรการช่วยเหลือ แย้มทางออกดึงเงินสะสมมาใช้ก่อน

  ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-2563) มีรายได้สุทธิ 1.143 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1.5 หมื่นล้านบาท และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2562 จำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 1.5 เป็นผลมาจากการขายเวลายื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

  สะเทือนมาถึงรายได้ที่รัฐบาลจะแบ่งให้ท้องถิ่นลดลง ตามรายงานของกระทรวงมหาดไทยที่ระบุว่า รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้จากการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายได้จากการจัดสรรภาษีสรรพสามิต ที่ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 เหลือเพียง 1.23 แสนล้านบาท จากที่เคยส่งให้ในปี 2562 กว่า 1.34 แสนล้านบาท ลดลงกว่า 1 หมื่นล้านบาท 

  โดยเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อทป.ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นจำนวน 2.9 หมื่นล้านบาท และจัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 8.8 พันล้านบาท

  ขณะที่เมื่อรวมได้รายจากทุกทางแล้ว ทั้งส่วนที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ทั้งรัฐบาลจัดสรรและอุดหนุนให้ ในครึ่งแรกปี 2563 อปท.ทั่วประเทศมีรายได้รวมกันราว 3 แสนล้านบาท เทียบกับปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกันมีรายได้ 3.5 แสนล้านบาท ทำให้รายได้อปท.ลดลงกว่า 5 หมื่นล้านบาท

  รายได้ส่วนที่ลดลงกว่า 5 หมื่นล้านบาท ยังไม่รวมรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ขยายเวลาจัดเก็บไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 ทำให้อปท.ยังขาดรายได้ในส่วนนี้ ต่อมาเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 90% เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากโควิด-19 ให้ประชาชน ท้องถิ่นจึงต้องสูญเสียรายได้กว่า 3.4 หมื่นล้านบาท จากที่คาดว่าจะเก็บได้ 4 หมื่นล้านบาท ทำให้เหลือรายได้จากส่วนนี้เพียง 4 พันล้านบาท

  รายได้ของท้องถิ่นทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ 90% เป็นส่วนที่ได้รับมาจากรัฐบาล ทั้งส่วนที่รัฐจัดเก็บให้ รายได้ที่รัฐแบ่งให้ และเงินอุดหนุนประเภทต่างๆ ท้องถิ่นจัดเก็บเองประมาณ 10% ซึ่งเป็นรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ประมาณ 5 % ตัวเลขสัดส่วนน้อย แต่จำนวนเงินมีมูลค่าหลายพันล้านบาท

  ด้านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้แสดงความเห็นกรณีท้องถิ่นเก็บภาษีที่ดินได้น้อยลงว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของท้องถิ่น เนื่องจากยังมีเงินก้อนใหญ่ที่เป็นรายได้รวมจากเงินที่รอยู่กว่า 7 แสนล้าน ซึ่งมาจากส่วนที่รัฐจัดเก็บให้ รัฐแบ่งให้ รวมทั้งเงินที่รัฐจัดสรรให้ตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ในกรณีที่รัฐบาลเก็บรายได้ภาษีลดลง คลังแบ่งให้ท้องถิ่นลดลง และท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอ ต้องพิจารณาทบทวนในส่วนของเงินสะสม เนื่องจากท้องถิ่นยังมีเงินสะสมอยู่กว่าแสนล้านบาท

  ขณะที่ พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 90% ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกือบครึ่งเดือนแล้ว รัฐบาลยังไม่มีมาตรการใดๆ ออกมาเพื่อเยียวยาในส่วนของเงินรายได้ท้องถิ่นที่หายไป เงินสะสมท้องถิ่นจึงอาจถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาจริงๆ ก็เป็นได้

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]