close

หน้าแรก

menu
search

ครม. ไฟเขียว ร่างกฎหมายท้องถิ่น ช่วยป้องกัน-แก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

schedule
share

แชร์

          ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของท้องถิ่น ให้สิทธิวัยรุ่นรับข่าวสาร-ตัดสินใจด้วยตนเอง

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

          โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ รวมถึงได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ได้กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ดังนี้

          1.จัดให้มีสถานที่หรือสถานบริการ เพื่อบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ หรือสถานบริการอื่นที่อยู่ใกล้เคียง และต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงให้คำปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยการให้คำปรึกษา จะต้องรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่น

          2.จัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่วัยรุ่น เช่น การส่งเสริมฝึกอบรมการประกอบอาชีพหรือจัดหางาน ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม

          3.จัดให้มีระบบการประสานส่งต่อและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการ และให้มีงบประมาณสนับสนุนแก่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคประชาชน องค์กรการกุศล ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง

          อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาสาระของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีสาระที่ซ้ำซ้อนกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในขณะที่เป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้หลายส่วนราชการเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการและทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]