close

หน้าแรก

menu
search

ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเข้าใจง่าย

schedule
share

แชร์

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เผยแพร่เอกสาร “กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ฉบับเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นการสรุปขั้นตอนการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือปฏิบัติตาม มี 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

  • การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย อปท.แต่งตั้งพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดเวลาสำรวจ ก่อนการสำรวจไม่น้อยกว่า 15 วัน จากนั้น อปท.จะเริ่มสำรวจประเภท จำนวน ขนาด และการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสุดท้าย อปท. มีหน้าที่ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งจัดส่งข้อมูลตามบัญชีฯ ให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบก่อนประเมินภาษีเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
  • การประเมินภาษี อปท.ต้องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีที่จัดเก็บ พร้อมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (รายการ ราคาประเมินที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อัตราภาษี/จำนวนภาษี) ให้ผู้เสียภาษี
  • การชำระภาษี เมื่อผู้เสียภาษีรับทราบรายการ ราคาประเมินที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อัตราภาษี/จำนวนภาษี และเห็นว่ารายการดังกล่าวถูกต้อง ต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายน (สำหรับปี 2563 ขยายเวลาชำระถึงเดือนสิงหาคม 2563)
    กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับรายการราคาประเมินฯ ที่ อปท.แจ้ง
    ต้องยื่นคำร้องคัดค้ายภายใน 30 วัน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคำร้องภายใน 60 วันเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

  วิธีการชำระภาษี สามารถชำระได้ที่ อปท. หรือทางไปรษณีย์ หรือผ่านธนาคารตามที่ผู้เสียภาษีสะดวก นอกจากนี้ สถ. ยังจัดทำข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบคลิปวิดีโอ สำหรับเผยแพร่อีกด้วย

    1. ทําไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?
      https://youtu.be/R1mXQjvd5nU

    2. ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?
      https://youtu.be/9TXuomUxH0I

    3. ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร ?
      https://youtu.be/Vt-MPFSx9aY

    4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร ?
      https://youtu.be/xUlhXLJOLd8

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]