close

หน้าแรก

menu
search

ขอนแก่น “SMART GENDER” ทุกเพศเท่าเทียม

schedule
share

แชร์

           เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” ประจำปีงบประมาณ 2567 (กลุ่มเด็กและเยาวชน)

           สำหรับโครงการการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศฯ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ความหลากหลายทางเพศ LGBTQ เด็กและเยาวชน ภาคประชาสังคม พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมศักยภาพ สิทธิ และโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนโดยไม่จำกัดเพศสภาพ เพศวิถี หรือ อัตลักษณ์ทางเพศ เพื่อเป็นนครขอนแก่นที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน การขจัดการกีดกันทางเพศ การขจัดความรุนแรง และเพื่อปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการคุ้มครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจกีดกัน การเลือกปฏิบัติ

           นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า การจัดโครงการการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศฯ ทางเทศบาลนครขอนแก่น ให้ความสำคัญกับทุกเพศทุกวัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และบทบาทหน้าที่ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ “LGBTQ” ที่เข้ามามามีส่วนรวมในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นให้น่าอยู่อย่างเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และการเลือกปฏิบัติ เทศบาลนครขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นมหานครขอนแก่น ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

อดีต ผอ.กองช่างเทศบาลนครปากเกร็ด ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ร…

schedule
นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนร…

schedule
นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

“ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล” นายกเทศมนตรีนครพระนครศ…

schedule
ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

“ศักดิ์ชัย พิศาลผล” นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมครอบค…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]