close

หน้าแรก

menu
search

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามทิ้งในที่ สาธารณะ ฝ่าฝืนจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

schedule
share

แชร์

      เตรียมจัดการ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สนช.รับหลักการวาระแรกร่าง พ.ร.บ.ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามทิ้งในที่ สาธารณะ ฝ่าฝืนจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

      การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้มีระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้นำเข้า ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตลดการใช้สารอันตราย รวมทั้งปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่

      สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว คือ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่า หรือทิ้งปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

      นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ผลิต ซึ่งหมายถึงเจ้าของยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าบนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จัดทำแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ เสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ โดยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      1. ประมาณการผลิตภัณฑ์ฯ ที่จำหน่ายในแต่ละปี
      2. ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์และวิธีการรับคืน การจัดเก็บ การรวบรวม และการเก็บรักษาซากผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้บริโภค
      3. เป้าหมายในการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ
      4. วิธีการขนส่งซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เก็บรวบรวมไปยังโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
      5. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับคืน การจัดเก็บ การรวบรวม การเก็บรักษา การขนส่งซากผลิตภัณฑ์ และอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ โดยหากผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 170 เสียง รับหลักการในวาระแรกร่าง พ.ร.บ.จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 21 คน พร้อมกับกรอบเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ก่อนเสนอกลับมาให้ที่ประชุม สนช.ลงมติอีกครั้ง

 

16 มกราคม 2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]