close

หน้าแรก

menu
search

ก.ส.ท.ให้สิทธิ “เทศบาล-พัทยา” กู้เงินต่อทุนในโรงรับจำนำ

schedule
share

แชร์

  วันที่ 30 เมษายน 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะรองประธาน ก.ส.ท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกเทศมนตรีผู้แทนเทศบาล และข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เป็นคณะกรรมการ

  มีมติให้เทศบาลและเมืองพัทยาสามารถกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่มีสถานธนานุบาลให้สามารถกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการกับสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

  โดยกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน ดังนี้ (1)วงเงินการให้กู้ โดยสถานธนานุบาลขนาดเล็ก ไม่เกินแห่งละ 5 ล้านบาท, สถานธนานุบาลขนาดกลาง ไม่เกินแห่งละ 10 ล้านบาท, สถานธนานุบาลขนาดใหญ่ ไม่เกินแห่งละ 15 ล้านบาท (2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี (3) ยื่นเอกสารขอกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (4)การขอรับเงินกู้ให้ขอรับเป็นงวดๆ ตามความจำเป็น และต้องรับเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (5) ระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปี (ต้องชำระหนี้ ในปีงบประมาณ 2564) และ (6) การขอกู้เงินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลหรือสภาเมืองพัทยา และผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อทำสัญญากู้เงินแล้วจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]