close

หน้าแรก

menu
search

กสท จับมือ Google ติดตั้ง wifi ฟรี ในชุมชนทุก อปท.

schedule
share

แชร์

       เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้ออกหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลงนามโดย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Google ประเทศไทย ให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายสาธารณะ (Free Wi-Fi) ในพื้นที่ห่างไกล ชุมชนเมืองและพื้นที่ชนบท โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สถ. จะเป็นศูนย์กลางบูรณาการในการจัดการและประสานงานกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

       ในด้านการดำเนินการนั้น สถ. ได้ส่งแบบสำรวจให้จังหวัดเพื่อแจ้ง อปท. ในแต่ละพื้นที่ ดำเนินการสำรวจพื้นที่และความต้องการที่จะติดตั้ง Free Wi-Fi เช่น สถานที่ราชการ ตลาด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือพื้นที่ชุมชนที่มีผู้คนสัญจรอยู่คับคั่ง ที่คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 100 คนต่อวัน และแต่ละพื้นที่อาจจะติดตั้งมากกว่า 1 จุด แต่ละจุดมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมรัศมี 50 เมตร ซึ่งกำหนดให้ อปท. ส่งรายงานผลการสำรวจดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2562

       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีที่มาจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กำหนดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มคนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้งาน และใช้ประโยชน์ได้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]