close

หน้าแรก

menu
search

กระทรวงวัฒนธรรม ชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ.2562

schedule
share

แชร์

       นางเครือวัลย์ ธรรมายอดดี นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ เปิดเผยว่า “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดําเนินการโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและบูรณาการการดําเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกําลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมของชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

       จึงขอเชิญชวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ
       สามารถติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาคารศาลากลาง (หลังเดิม) ถนนขุนลุมประพาส ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
       หรือโทร : 0 5361 4417 
       ดาวน์โหลดได้ที่ : www.culture.go.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

 

18 ธันวาคม 2561

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]