close

หน้าแรก

menu
search

กระทรวงมหาดไทยออก 5 มาตรการป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิดในระดับหมู่บ้าน – ชุมชน

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท  0211.3/ว 1733 เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้จังหวัดแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาล ดำเนินการในการค้นหา และเฝ้าระวังคนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด – 10

  โดยออกมาตรการออกมา 5 ข้อ ประกอบด้วย 1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้านหรือชุมชน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความร่วมมือกับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ อาทิ ข้าราชการ ท้องถิ่น แพทย์ประจำตำบล ผช.ผญ. สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. อปพร. ฯลฯ ร่วมกันค้นหาและคัดกรองกลุ่มที่มีความเสี่ยง 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน หรือผู้ที่เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยง เช่น สนามมวยสนามกีฬาสถานบันเทิง ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม เป็นต้นไป และผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  หรือไปในสถานที่เดียวกันกับที่ผู้ป่วยโควิด-19 ปรากฏตัว

  เมื่อพบผู้ที่เข้าข่ายตามข้างต้น ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่งรายงานรายชื่อให้เทศบาล หรือ อบต. และเฝ้าติดตามสังเกตอาการ 14 วัน รวมทั้งขอความร่วมมือกักตัวเองไม่น้อยกว่า 14 วัน

  2. มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้านหรือชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้านว่า หากพบผู้ที่อาจจะติดเชื้ออยู่ในบ้านให้รีบแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทราบ และให้กำนัน ผู้ใหญ่ ฯลฯ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ อปท. ทราบ เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อโรคและคัดกรองคนใกล้ชิดต่อไป กรณีที่มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านหรือชุมชน ให้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อไปร่วมกิจกรรมอย่างรวดเร็ว

  3. การป้องกันและเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านหรือชุมชน ให้ อสม. ให้คำแนะนำผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน งดทำกิจกรรมนอกบ้าน งดไปในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการพบปะ และสัมผัสผู้ที่เดินทางกลับมาจาก กทม. ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน หรือบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือไปในสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ  4. หมู่บ้านที่ไม่มีกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอประสานงานกับเทศบาล แจ้งต่อประธานกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ดำเนินการตามข้อ 1-3  และข้อที่ 5. กรณีที่มีหมู่บ้านหรือชุมชนพบผู้ติดเชื้อไวรัส ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดการเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวได้ เพื่อลดการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]