close

หน้าแรก

menu
search

กรมฯ ตื่น! สั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา

schedule
share

แชร์

  จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในเมืองอู่ฮ่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 9,692 คน และมียอดผู้เสียชีวิต 213 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.63) โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างกระเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเฝ้าระวังและวางแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

  วันที่ 29 มกราคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 282 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ลงนามโดยนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันการระบาดของโรคฯ หากมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หากพบผู้มีที่มีภาวะเสี่ยงติดโรคให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขทันที

  นอกจากนี้ ได้วางแนวทางป้องกันการติดเชื้อดังนี้ 1) สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 2) หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย 3) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 4) หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยหรือตาย 5) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือไปสัมผัสตา จมูก หรือปากโดยไม่จำเป็น 6) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 7) รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

 

               

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]