close

หน้าแรก

menu
search

กรมส่งเสริมฯ เคาะแล้ว!! อัตราค่าอาหารสัตว์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ สำหรับสถานสงเคราะห์สัตว์อปท.

schedule
share

แชร์

       นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( สถ. ) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัด และอำเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ทราบว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดอัตราค่าอาหารสัตว์ตามระเบียบใหม่ จึงได้กำหนดอัตราค่าอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ ดังนี้ 1.อัตราค่าอาหารสุนัข ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ 13 บาทต่อวัน 2.อัตราค่าอาหารแมว ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ 5 บาทต่อวัน 3.อัตราค่าอาหารสัตว์ประเภทอื่น ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด และในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องจัดหาอาหารสัตว์ในอัตราที่สูงกว่ากำหนด ก็ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีไป

       อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ระเบียบดังกล่าวยังได้กำหนดให้เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จัดทำทะเบียนสัตว์ รูปแบบรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ หรือหลักเกณฑ์ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามแบบที่กรมฯ กำหนด และระเบียบยังกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สามารถเข้ามาดำเนินการหรือให้เงินอุดหนุนแก่เทศบาลหรือ อบต. เมื่อได้รับการร้องขอได้ด้วยเช่นกัน

       การจัดสวัสดิภาพสัตว์ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. ในพื้นที่ได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสัตว์เลี้ยงจรจัดในชุมชน ซึ่งจะเห็นข่าวบ่อยครั้งที่สัตว์จรจัดทำร้ายเด็กหรือคนในชุมชน และเกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า การกำหนดให้ อปท. มีสถานสงเคราะห์สัตว์และมีการดูแลสัตว์เร่ร่อนจรจัด จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำคัญยังได้ช่วยดูแลสัตว์จรจัด ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือสร้างความรำคาญต่อพี่น้องประชาชน

       กรมฯ ยังได้จัดทำมาตรฐานและคู่มือการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อให้ทุก อปท. สามารถนำใช้ในการดำเนินการในพื้นที่ได้โดยสะดวก ซึ่งจะเผยแพร่ในเร็วๆนี้ หรือหาก อปท. ใดจะออกแบบเองใหม่ก็ได้เช่นกัน แต่ต้องมีจุดมุ่งหมายและองค์ประกอบสำคัญเพื่อการดูแลและฟื้นฟูสัตว์จรจัด และหากจะศึกษาการดูแลสุนัขจรจัดที่ได้มาตรฐานนั้น สามารถติดต่อขอศึกษาดูงานได้ที่เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อใช้เป็นต้นแบบได้ ก็ขอให้ทุก อปท. ได้ศึกษาระเบียบและคู่มือดังกล่าวและดำเนินการในพื้นที่ของตนต่อไปด้วย อธิบดี สถ. กล่าวทิ้งท้าย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule
24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วั…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]